Musiklinje

Ansökan stängd
Skola:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Plats:
Jönköping - Jönköpings län
Längd:
1-2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Praktiskt och teoretiskt inträdesprov 24 (ej 25), 26, 27 eller 28 april 2023 (du blir kallad till en av provdagarna).

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 29 maj 2024

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Kontakt: Sören Ylenfors

Telefon: 036-30 69 89

E-post:
soren.ylenfors@svf.fhsk.se

Musiklinje med mångfald och bredd, mycket ensemble och kör kännetecknar linjen. Utöver ordinarie undervisning genomförs olika projekt, konserter, musikcaféer och resor.

Musiklinjen ger dig en stabil grund för eventuella framtida musikstudier och erbjuda goda möjligheter att utveckla dina färdigheter på sång/instrument, i kör, ensemble, musikteori m m.

Musiklinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola har plats för 44-46 deltagare. Dessa fördelar sig på två årskurser. Årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper, Mu1 och Mufi1. Fi står för Församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, exempelvis praktikhelger, genomförs i samarbete med Svf:s Bibellinje. Mu2 är ett fortsättningsår från både Mu1 och Mufi.

Musiklinjens innehåll

Varje studerande har individuell undervisning i instrument/sång i veckan. Denna resurs delas vanligtvis upp på undervisning på huvud­instrumentet och på biinstrumentet. 

Undervisning sker i grupp i följande ämnen:

 • Ensembleledning
 • Musikteori
 • Gehörsträning
 • Musik och samhälle
 • Digital notskrivning i Sibelius (Mu1, Mufi1)
 • Digital musikproduktion i Cubase (Mu2)
 • Livsåskådning
 • Gemensam sång
 • Gemensam lektion
 • Musiken i gudstjänsten (Mufi1)
 • Kulturorientering (Mu1, Mu2)
 • Körsång
 • Idrott
 • Ensemble
 • Praktik / projektarbete i olika former
 • Förberedelse inför studie- och konsertresa

Utöver den här beskrivna verksamheten som bedrivs veckovis, genomförs ett stort antal projekt: konserter, musikcaféer, medverkan i guds­tjänster , sceniska musikprojekt och studie- och konsertresor. Detta utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är ett annat viktigt inslag i den verksamheten.

Utbildningens mål

 • Att erbjuda en totalmiljö för personlig utveckling, både socialt och musikaliskt.
 • Att ge bra verktyg för att fungera som musikalisk ledare i olika sammanhang.
 • Att ge möjlighet till att praktiskt och teoretiskt utvecklas musikaliskt i blandade genrer.
 • Att vara en bra förberedelse för fortsatta musik­studier.

Kostnader under studietiden

Skolan tillhandahåller div instrument som piano, orgel, trumset, förstärkare, ljudanläggning. Övriga (bärbara) instrument står du för själv.

Kostnader för studiematerial och kurslitteratur uppgår till ca 1 100 kr/läsår. De studie-/konsertresor som vi genomför finansieras delvis med intäkter från egna konserter och musikframträdanden, avgifter från de studerande. Vid längre konsert- och studieresor, t ex till USA, har kostnaden för dig som studerande varit ca 7 500 kr.

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Din ansökan registreras. Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet omfattar följande moment:

 • Uppspelning på huvud- och biinstrument. (Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället.)
 • Intervju i samband med spel-/sångprovet. 
 • Skriftligt prov i musik och gehörslära, ca 60 minuter.

Juryn sammanställer resultaten av dessa tre moment och gör en bedömning av din totala prestation. Dessutom tar vi hänsyn till instrumentfördelning, körens sammansättning, klassdynamik och motivation.

Lärarna

Alla lärare på Musiklinjen har en gedigen utbildning och pedagogisk erfarenhet. Parallellt med sin undervisning är samtliga aktiva utövare av musik som instrumentalister, sångare och/eller dirigenter. Några har sin huvudsakliga sysselsättning som musiker i Jönköpings sinfonietta.

Intyg

Efter varje läsår får du ett kursintyg. För att få detta krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i utbildningens olika moment.

Övrigt

I den mån det är schematekniskt möjligt, kan du läsa vissa ämnen tillsammans med andra linjer på skolan, främst Allmän kurs med möjlighet att läsa enstaka kurs för behörighet.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska ha kommit till insikt om dina musikaliska kvaliteter, färdigheter och utvecklingsmöjligheter. Förbättrat dina möjligheter att praktiskt använda dina kunskaper. Lagt en grund för eventuellt vidare musikstudier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.svf.fhsk.se/utbildning/musiklinjen/

Fler kurser inom: Musik Klassisk Jazz Körsång

Vi firade varje person som blev antagen till musikhögskolan, även om vi var konkurrenter

David Borgemo är konsertgitarrist och framgångsrik kompositör av gitarrmusik. Hans verk har fått internationell uppmärksamhet. Men han har fortfarande fina minnen från sin tid på musiklinjen på Oskarshamns folkhögskola.

Läs hela artikeln

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är sedan 1919 en mötesplats för idéer, inspiration, kunskap, personlig utveckling och utbildning. Här kan du höja din kompetens, skaffa dig en yrkesutbildning eller förbereda dig för studier på högskola/universitet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se
Webbadress: https://www.svf.fhsk.se/