Skola:
Sommenbygdens folkhögskola
Plats:
Tranås - Jönköpings län
Längd:
1-4 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial och förtäring

Kontakt: Mikael Carlefyr

E-post:
Mikael@sommenbygden.se

På Allmän kurs kan du med en egen studieplan göra klart behörigheter på gymnasie- eller grundskolenivå. Allmän kurs är en väg till högskola, yrkesutbildning eller arbetslivet!

På Allmän kurs kan du få behörighet till högskola och yrkeshögskola. Beroende på tidigare studier eller yrkeserfarenhet läser du 1–4 år.

På Allmän kurs är du som kursdeltagare i centrum och vi stöttar dig på olika sätt för att du ska uppnå dina mål i livet. Det innebär att vi försöker anpassa oss till det sätt som du lär dig bäst på, och tillsammans med dig skapar vi en studieplan som för dig mot ditt mål.

Utöver att nå grundläggande behörighet till fortsatta studier vill vi ge dig en positiv förändring i livet. Vi hoppas att du ska utvecklas som människa och få ny och meningsfull kunskap, samt redskap för ökad delaktighet i samhället.

Ett annat av våra mål är att skapa intresse för olika kulturformer, vilket också framgår av skolans vision: ”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld med demokrati, mångfald och kultur”.

I alla våra kurser vill vi att du är med och formar både ditt personliga lärande och det gemensamma. Därför är ditt engagemang och inflytande viktiga hos oss.

Vi har undervisning i mindre grupper, där vi utvecklar studieteknik och studiestrategier. Arbetssätten varierar men tyngdpunkten ligger på att vi lär tillsammans. Framför allt kan vi erbjuda dig en lugn miljö och en god gemenskap i studierna.

I studierna på Allmän kurs strävar vi efter att upptäcka hur olika ämnen och tema hänger ihop med vardagsliv och samhälle. Detta breda lärande gör att du får möjlighet att bygga upp nya kunskaper, få nya vänner och utvecklas som människa.

Studiernas omfattning:

  • Tre eller fyra år på folkhögskola – med eller utan grundskola men utan yrkeserfarenhet
  • Två år på folkhögskola – med ett års gymnasiestudier eller minst ett års yrkesverksamhet
  • Ett år på folkhögskola – med minst två års gymnasiestudier


Efter att ha uppfyllt kraven på omfattning och fått behörighet i ämnen som är gemensamma med gymnasiet får du grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Den grundläggande behörigheten på folkhögskolan består av en sammanställning av genomförda ämnesstudier och ett studieomdöme. Studieomdömet handlar om den studerandes förmåga att studera och grundar sig på en samlad bedömning av alla undervisande lärare.

Utöver de ämnen som leder till behörigheter innehåller studier på vår skola också teman och kunskaper som gynnar hela vårt vardagsliv och din framtid. Vi har forumdagar där vi ägnar oss åt demokrati, mångfald, hållbarhet och kultur. Under två temaveckor fördjupar vi oss i ämnena arbetsliv och hälsa. På fokuslektionerna får du möjlighet att träna studieteknik och olika färdigheter som du behöver i dina studier.

Allmän kurs har flera utflyktsdagar. Vi åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

”Rummet” är en specialpedagogisk satsning på Sommenbygdens folkhögskola. Här arbetar vi med närvarostöd och anpassningar för att få deltagarna att lyckas med sin studiegång. Rummet är bemannat varje förmiddag och en eftermiddag i veckan, totalt cirka 13 timmar per vecka. Det är Susanne och Karin, båda studerande till specialpedagoger som är ansvariga pedagoger i Rummet. De stöttar upp med trygghet, förtroende och hjälp med struktur. Och kan ha genomgångar av en skoluppgift i en lugnare miljö, då är de först med inne i klassrummet under lärarens genomgång och går sedan tillbaka till rummet med deltagaren för att arbeta med uppgiften. Karin och Susanne har startsamtal med alla nya deltagare på Allmän kurs för att se vad de behöver för att lyckas med sin utbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutade studier har du fått en god grund för fortsatta studier, nytt yrkesliv och engagemang för vårt gemensamma samhälle.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs/

Fler kurser inom: Allmän kurs

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln

Sommenbygdens folkhögskola

I mysig miljö skapas snabbt gemenskap och möjlighet att få nya kompisar. Du lär känna all personal och får stöd och hjälp via din egen mentor. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sommenbygdens folkhögskola
Ydrevägen 13
57335 Tranås

Besöksadress: Ydrevägen 13

Telefon: 0140-65960
E-post: info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Webbadress: https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/