Allmän kurs - Humanistisk inriktning

Behörighetsgivande kurs Sörängens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: Läs mer på vår hemsida.

Kontakt: Sophia Rasmussen

E-post:
sophia.rasmussen@sorangen.rjl.se

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som önskar få en färdig gymnasieexamen. Studierna leder till grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola. Därutöver erbjuder vår allmänna kurs möjligheten att läsa vissa särskilda behörigheter som kan krävas för att bli antagen till högre utbildning inom exempelvis det naturvetenskapliga området. Dina studier på Allmän kurs kan ha humanistisk eller naturvetenskaplig inriktning. 

Studier på Allmän kurs omfattar 1-3 år beroende på den sökandes studiebakgrund. Man ansöker separat till varje läsår och garanteras plats till året därpå om studierna under innevarande läsår har skötts på ett korrekt sätt. Efter varje år (minst 35 veckor) sätts ett studieomdöme. Omdömet som utfärdas vid avslutade studier på Allmän kurs ger möjlighet att konkurrera vid antagning till vidare utbildning. 

Studiegrupperna på Allmän kurs är relativt små och vi lär känna varandra väl. På folkhögskolan tror vi på gemensamt lärande och att vi har mycket kunskap att ge varandra. Undervisningen bygger till stor del på samtal, och den sker på plats i klassrummet. Därför är din närvaro viktig. Det krävs, förutom visade kunskaper, minst 80 % närvaro för att behörighet i en kurs ska kunna uppnås.

På den humanistiska inriktningen av Allmän kurs sätter vi kultur och människa i fokus. Språk- och historiekunskaper ses som verktyg för att förstå samtiden. I samtal utbyter vi idéer och prövar våra världsuppfattningar. Historia, samhällskunskap och konst- och kulturhistoria är ämnen som läses av alla gemensamt. 

Antagningskrav: Grundskola

Inplacering i år 1, 2 eller 3 beror på din studiebakgrund. Under alla tre år får du gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår studiebesök och deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär. Du kommer finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och studietakt. Ansökan om studieplats sker för ett år i taget. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för varje år. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Bedriva eftergymnasiala studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Allmankurs/

Fler kurser inom: Allmän kurs Gymnasienivå

Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola är en skola med kulturprofil. Skolan grundades av landstinget i Jönköpings län redan 1876 och sedan 1915 ligger den på sin nuvarande plats. "Jönköpings folkhögskola" är vår filial och den ligger granne med högskolan i Jönköping.

Läs mer om skolan

Postadress:
Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö

Telefon: 010-243 35 00
E-post: sorangens.folkhogskola@rjl.se
Webbadress: http://www.rjl.se/sorangensfolkhogskola

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln