Allmän kurs - Naturvetenskaplig inriktning

Ansökan stängd
Skola:
Sörängens folkhögskola
Plats:
Nässjö - Jönköpings län
Längd:
1-2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: Läs mer på vår hemsida.

Kontakt: Sophia Rasmussen

E-post:
sophia.rasmussen@sorangen.rjl.se

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som önskar få en färdig gymnasieexamen. Studierna leder till grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola. Därutöver erbjuder vår allmänna kurs möjligheten att läsa vissa särskilda behörigheter som kan krävas för att bli antagen till högre utbildning inom exempelvis det naturvetenskapliga området. Dina studier på Allmän kurs kan ha humanistisk eller naturvetenskaplig inriktning. 

Studier på Allmän kurs omfattar 1-3 år beroende på den sökandes studiebakgrund. Man ansöker separat till varje läsår och garanteras plats till året därpå om studierna under innevarande läsår har skötts på ett korrekt sätt. Efter varje år (minst 35 veckor) sätts ett studieomdöme. Omdömet som utfärdas vid avslutade studier på Allmän kurs ger möjlighet att konkurrera vid antagning till vidare utbildning. 

Studiegrupperna på Allmän kurs är relativt små och vi lär känna varandra väl. På folkhögskolan tror vi på gemensamt lärande och att vi har mycket kunskap att ge varandra. Undervisningen bygger till stor del på samtal, och den sker på plats i klassrummet. Därför är din närvaro viktig. Det krävs, förutom visade kunskaper, minst 80 % närvaro för att behörighet i en kurs ska kunna uppnås.

På den naturvetenskapliga inriktningen av Allmän kurs läses till att börja med ämnen som ger de behörigheter som krävs för grundläggande behörighet. Undervisningen sker i samma klass som den humanistiska inriktningen. Du kommer att finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och studietakt. Du har möjlighet att få gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår studiebesök och deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär. Ansökan om studieplats sker för ett år i taget. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för varje år. 

Det sista året på den naturvetenskapliga inriktningen läses tillsammans med den särskilda kursen Naturvetenskapligt basår. 

Antagningskrav: Grundskola 

Inplacering i år 1, 2 eller 3 (Naturvetenskapligt basår) sker beroende på din studiebakgrund. 

Antagningsprocess

Komplett ansökan ska innehålla

  • Betyg från tidigare studier
  • Personligt brev
  • Arbetsintyg (om du har arbetat i sammanlagt 2 år eller mer)
  • Referens

Kompletta ansökningar behandlas löpande. Vi kontaktar den sökande för ett samtal där vi gemensamt undersöker om vår skolform passar utifrån den sökandes bakgrund och studiebehov. För befintliga deltagare gäller förtur till studieplats om deltagaren uppvisat god närvaro under föregående studieår. För antagning direkt till år 3 (Naturvetenskapligt basår) krävs 1600 godkända gymnasiepoäng, grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Matematik 2.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Bedriva eftergymnasiala studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Fler kurser inom: Allmän kurs Gymnasienivå

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln

Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola är en skola med kulturprofil. Skolan grundades av landstinget i Jönköpings län redan 1876 och sedan 1915 ligger den på sin nuvarande plats. "Jönköpings folkhögskola" är vår filial och den ligger granne med högskolan i Jönköping.

Läs mer om skolan

Postadress:
Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö

Telefon: 010-243 35 00
E-post: sorangens.folkhogskola@rjl.se
Webbadress: http://www.rjl.se/sorangensfolkhogskola