Animation

Ansökan stängd
Skola:
Sörängens folkhögskola
Plats:
Nässjö - Jönköpings län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Läs mer på vår hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 14 aug 2024 - 4 jun 2025

Kontakt: Pär Berg

Telefon: 070-498 56 23

E-post:
par.berg@sorangen.rjl.se

Animation på Sörängens Folkhögskola är en 3-årig grundutbildning med betoning på rörelsen, konstnärlig gestaltning och berättande. 

Sörängens NYA Animationsutbildning vänder sig till dig som vill lära dig animation från grunden.

Med utgångspunkt från den klassiska animationens hantverksmässiga förutsättningar och principer bygger utbildningen vidare med ett gradvis ökande inslag av film- och berättartekniska perspektiv.
Deltagarna tränas genom olika uppdrag hur en produktion går till. Praktiska övningar ger kunskap i animationens förutsättningar och möjligheter från idé till färdig produkt.

Under utbildningen byggs en gedigen portfolio upp som kan användas för ansökan till fortsatta studier, arbete eller praktikplats. Deltagarna får tillgång till en egen arbetsstation, utrustad med relevanta mjukvaror för framställande av animation. Vi har även studios för teckning, analoga tekniker och experimentell animation. Sörängens Folkhögskola erbjuder en kreativ och inspirerande miljö. För att söka krävs gymnasieexamen eller motsvarande.

Kort om Kursen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren metoder och färdigheter inom animationsområdet utifrån ett personligt och undersökande förhållningssätt. Deltagarna utvecklar kunskap i hela den filmiska processen där både hantverkskunnande, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår. Genom skarpa projekt får deltagarna erfara hela produktionsprocessen samt möjlighet att praktisk arbeta i grupp.

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom specifikt område utifrån deltagarens önskemål. Målet är att öka förståelsen för animationens möjligheter och hitta sin personliga styrkor.

Internationella kontakter, praktik och resor är viktiga delar.

Utbildningens upplägg

År 1

Under det första året ges grundläggande kurser i animation, design och historieberättande. Deltagarna får bekanta sig med olika program och tekniker som orientering i de olika uttryck som står tillbuds (inom 2D animation). 

Gradvis förskjuts fokus från animationens praktiska delar till att mer handla om berättelsen och den visuella helheten. Hela klassen genomför ett filmprojekt under termin 2 (våren).

År 2

Under år två ges deltagarna fördjupade kunskaper i animation, filmdesign och historieberättande i form av längre kursmoment. Det ges möjlighet till specialisering utifrån intresse. Deltagarna introduceras för ytterligare mjukvara för animation. Projekt genomförs där eleverna i grupper får arbeta mot en externa beställare.

År 3

Deltagaren får under det tredje året möjlighet att praktiskt arbeta inom sitt specialområde i grupprojekt eller enskilt. Moment då deltagaren förväntas att deltaga i olika typer produktion förekommer.

Deltagarens intresse styr innehållet ännu tydligare under år tre, möjlighet till praktik och utbyten finns. Med handledares hjälp sätts det samman en portfolio som speglar deltagarens styrkor och inriktning.

Övergripande innehåll

Animation Rörelsens anatomi, 12 principer, tempo, timing
Design Karaktärer, bakgrunder, sammantagen visuella gestaltning
Berättande Dramaturgi, struktur, klippning
Teknik Mjukvaror, kombinationer, experiment
Teori Animationshistoria, filmanalys, ämnets filosofiska dimensioner 
Produktion Processen från idé till färdig film, grupparbeten, uppdrag
Resor Festivaler, studios, andra skolor, nationella och internationella
Praktik Möjlighet att praktisera finns

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupp- samt enskilda övningar, handledning, valbara fördjupningskurser, studiebesök och praktik. Visa delar är valbara, möjlighet till individuell fördjupning och genomförande av projekt finns.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Animation/

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola är en skola med kulturprofil. Skolan grundades av landstinget i Jönköpings län redan 1876 och sedan 1915 ligger den på sin nuvarande plats. "Jönköpings folkhögskola" är vår filial och den ligger granne med högskolan i Jönköping.

Läs mer om skolan

Postadress:
Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö

Telefon: 010-243 35 00
E-post: sorangens.folkhogskola@rjl.se
Webbadress: http://www.rjl.se/sorangensfolkhogskola