Värnamo folkhögskola

Värnamo folkhögskola är mötesplatsen för studerande i olika åldrar, med olika erfarenheter från hela landet. Vår skola har moderna utbildningslokaler, egen idrottshall och ett trivsamt internat. Vi har plats för ca 200 studerande. Som landstingsskola vill vi lyfta fram folkhälsan och ge möjlighet till egna hälsosamma val. Internatet och hela skolans verksamhet är rök- och drogfri. Skolan är centralt belägen i Värnamo med närhet till kommunikationer och service.

Värnamo folkhögskola

Skolan har kurser på gymnasienivå- och eftergymnasial nivå, samt yrkesutbildningar.
Du kan skaffa dig högskolebehörighet på vår Allmän kurs med profilinriktningarna Barn och ungdom, Digital och analog konst, Idrott och hälsa, Studieförberedande och Högskoleförberedande.
Baskursen passar dig med funktionsvariation, som vill studera på folkhögskola för att få nya kunskaper och perspektiv. Vi erbjuder kurserna AKO, LOK och Teori och praktik.
Teaterfolk är en teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation.
Textilakademin kan ge dig behörighet till textilhögskolor, konstskolor och design- och tillskärarutbildningar.
Läs till Fritidsledare eller Socialpedagog på våra tvååriga och eftergymnasiala yrkesutbildningar.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för personer med funktionsvariation.

Hitta hit

Postadress:
Värnamo folkhögskola
Box 234
331 22 Värnamo

Besöksadress:
Västhorjavägen 9

Telefon: 010-244 90 10 reception
Fax: 010-244 90 19

E-post:
varnamo.folkhogskola@rjl.se

Webbadress:
www.rjl.se/varnamofolkhogskola

Huvudman:
Region Jönköpings län.
http://www.rjl.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 58 bäddar

Andra utbildningar på skolan: