Musikpedagogik för kyrkomusiker

Den här distanskursen är en unik möjlighet för yrkesverksamma kyrkomusiker att vidareutbilda sig inom pedagogik. Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och didaktik med inriktning på framför allt enskild undervisning.

Kursen fokuserar på fyra delområden: läraren, lektionen, eleven och metoden. Med den här kursen får du ny kunskap och verktyg att undervisa i instrument och sång. Vår ambition är att kursinnehållet ska vara relevant för din yrkesroll och fokusera på handfasta metoder och modeller. Kursen är på distans, halvtid, och omfattar ett läsår.

Klicka här för att läsa mer om kursen.