Collage av bilder på odling samt en bild på kursledaren Hillevi.

Hillevi lär ut odling som en livsstil

Odling innebär för många att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil på Vimmerby och Gamleby folkhögskola lär Hillevi sina kursdeltagare att närma sig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat permakultur.

Intresset för att odla egen mat ökar. Husbehovsodling kan vara allt från att njuta av lite färsk sallad på sommaren, till ett helt annat sätt att leva. Hillevi Helmfrid, lärare på kursen Odling som livsstil, har i decennier utmanat sig själv när det gäller att testa gränserna för hur självförsörjande en familj kan bli. Nu delar hon med sig av sina kunskaper på en ettårig utbildning på kvartsfart, en kurs som finns på både Vimmerby folkhögskola och på Gamleby folkhögskola.

Hillevi bor på en gård utanför Vimmerby. Hon är agronom och miljökonsult, men också omställaren som började husbehovsodla 1998, och för henne är verkligen odlingen en livsstil. Kursen har deltagarens eget permakultur-designprojekt som röd tråd. Och under kursen visar Hillevi steg för steg hur man kan göra för odlingen ska bli produktiv – på ett långsiktigt och hållbart sätt.

– Många med stressande och stillasittande jobb längtar efter att röra på kroppen och göra något med händerna. Att odla kan bli nästan terapeutiskt, säger Hillevi.

Odling som ger framtidshopp

För Hillevi känns det meningsfullt att se grönsakerna växa, inte bara för att de ger mat i magen, utan också som ett sätt att odla ”aktivt hopp” för planeten och framtiden. 

– Som odlare kan vi vandra lite lättare på planeten. Vi lär oss om naturen och vi kan bidra med positiva avtryck! Vi kan till exempel binda kol, gynna den biologiska mångfalden och bidra till att öka hela samhällets livsmedelsresiliens.

Till kursen Odling som livsstil är deltagare välkomna oavsett tidigare odlingserfarenheter. Enligt Hillevi brukar även erfarna odlare lära sig mycket nytt, inte minst kring hur vi kan odla på ett hållbart sätt.

– Det är något magiskt med odling. Jag märker både hos mig själv och mina kursdeltagare att odlandet ofta sätter i gång förändringsprocesser på andra områden i livet. Nya glädjeämnen, insikter och omprioriteringar leder till nya livsval och den som har börjat odla är sig aldrig mera lik längre, ler hon.