Allmän kurs - Behörighet

Ansök nu

Allmän kurs - Behörighet

S:t Sigfrids folkhögskola

Ansök nu
För dig som har minst ett års studier på folkhögskola, gymn/komvux. Du fortsätter med allmänna ämnen för grundläggande behörighet

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: minst 1 år gymn/fhsk och följande behörigheter: NA 1a1 alternativ NkA det är också bra om du har SV 1/SVA 1 alternativt SvA, Sv2A intervju, referensperson

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 8 jun 2022

Kontakt:
Mimmi Lind

Telefon:
E-post:
diakon@sigfrid.se


Fler kurser inom: Samhälle , Allmän kurs , Gymnasienivå

 För dig som har minst ett års studier på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux sedan tidigare.

 Här kan du bli färdig med dina gymnasiestudier och uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet.

Profilen Människan i samhället

Hur är det att leva i dagens Sverige? Vilka möjligheter och hinder möter vi i våra liv? Vilka normer och värderingar formar vår tillvaro och vilka möjligheter har vi att påverka samhällsutveckling? Vad har format vårt samhälle? Vi blickar bakåt och studerar Sveriges moderna historia från industrialiseringen, via folkrörelserna och kampen om rösträtt till dagens välfärdssamhälle.

 Profilen Människan i världen

Vilken värld vill vi leva i och vilka utmaningar står världen gemensamt inför idag? Hur ska en hållbar utveckling ta form och var finns makten att påverka? Hur har olika händelser i världshistorien kommit att påverka utvecklingen mot fred, demokrati och mänskliga rättigheter? Vilket historiskt arv formar idag olika delar av världen?

 

Utifrån dina förkunskaper kommer du att placeras i lämplig grupp.

Behörigheter 

Efter godkänd kurs kan följande behörigheter ges:

Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1-3

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1 och 1a2

Religion 1

Naturkunskap 1a1 och 2

Länk till kursen på skolans webbplats
http://sigfrid.se/utbildningar-kurser/allman-kurs/