Polisförberedande utbildning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Grimslövs och Ädelfors folkhögskola, filial Växjö
Plats:
Växjö - Kronobergs län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Gymnasial behörighet inkl. särskilda behörigheter för vidare studier på Polisutbildningen

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 4 jun 2025

Kostnader: Avgiftsfri

Kontakt: Sergio Tarabay

Telefon: 073-25 33 630

E-post:
sergio.tarabay@vaxjofolkhogskola.se

Närkurs. Välkommen till ett spännande, personlighetsutvecklande och Polisförberedande Folkhögskoleår! 

Ansök till HT 2024
Välkommen till ett spännande polisförberedande folkhögskoleår! I samarbete med Polismyndigheten och Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet förbereder vi dig för de särskilda antagningskraven som finns till Polisutbildningen. Vi varvar teori med praktik under ett innehållsrikt år. 

Nästa kursstart: Augusti 2024. Kursslut: juni 2025. 

Utbildningsanordnare: Ädelfors folkhögskola

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid, närundervisning

CSN-berättigad: Ja

Antagningskrav: Gymnasial behörighet inklusive särskilda behörigheter för vidare studier på Polisutbildningen.

Litteraturlista delas före kursstart. Kurslitteratur bekostas på egen hand.

En kursavgift tas ut på 350:-per deltagare och läsår. Avgiften inkluderar studiematerial, wifi, kaffe och försäkring.

Internat: Erbjuds på Grimslövs folkhögskola.

Utbildningens mål och syfte
Polisförberedande utbildning har som mål att under ett år förbereda dig teoretiskt, fysiskt, mentalt och praktiskt inför antagning till Polisutbildningen.

Syftet är att du ska få stärka dina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. Kanske har du sökt till Polisutbildningen och vet vilka förmågor du önskar förbättra? Kanske har du ett stort intresse för människor, samhället och rättsväsendet och önskar, i grupp med likasinnade, lära dig mer?

Vi välkomnar sökande som har god empatisk förmåga, är flexibel, trygg och har gymnasial behörighet. Det är meriterande om du kan flera språk, gärna utomeuropeiska. Polismyndigheten ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför. Arbetet med att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att söka till Polisutbildningen har intensifierats senaste åren för att säkerställa kärnuppdraget i ett föränderligt samhälle.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är upplagd i tematiska delkurser som inleds med en polisiär introduktionskurs och avslutas med en gemensam avslutande kursuppgift i juni. Vikt läggs vid fysisk och mental träning, studiebesök, föreläsningar, figurantövningar och inblick i polisens och polisutbildningens arbete. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens skriftliga förmåga vad gäller yrkessvenska och akademiskt skrivande.

De fyra delkurserna är:
Kriminologi – Deltagaren får inblick i varför brott begås, orsakerna som leder till brott och strategier som kan förebygga framtida brott.

Demokrati, etik & moral – Du studerar polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. Du får utveckla ditt resonemang kring hur Polisen får och bör agera i förhållande till etik och moral.

Juridik – Deltagaren får bekanta sig med Polislagen och utveckla förståelse för det svenska rättsväsendet, rättskedjan och Polisens befogenheter.

Hälsoperspektiv – Deltagaren får djupare förståelse för hur Polisen arbetar med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, bemötandestrategier m.m.

Hur arbetar vi?
Du blir indelad i en basgrupp för att utveckla samarbetsförmågan och ta dig an uppgifter och moment med dina kurskamrater.

Redovisningsformer varierar mellan egna presentationer, seminarier, rollspel och case. Syftet med olika redovisningsformer är att du ska få träna dina kommunikationsstrategier och kommunikativa förmågor.

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.vaxjofolkhogskola.se/vara-kurser/polisforberedande-utbildning/

Fler kurser inom: Polisförberedande

Grimslövs och Ädelfors folkhögskola, filial Växjö

Växjö folkhögskola är gemensam folkhögskolefilial mellan Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola.

Läs mer om skolan

Postadress:
Grimslövs och Ädelfors folkhögskola, filial Växjö
Ljungadalsgatan 2D
35246 Växjö

Telefon: 073-25 33 630
E-post: info@vaxjofolkhogskola.se
Webbadress: https://www.vaxjofolkhogskola.se/