Sunderby folkhögskola

Skolan är ett modernt utbildningscentrum med en stark ambition att i sina utbildningar motsvara morgondagens kunskapskrav. På Sunderby folkhögskola finns en miljö som stimulerar till kreativitet, nytänkande och drivkraft. En miljö som hjälper dig att forma din framtid oavsett om du vill prova dig fram eller redan vet vad du vill. Arbetarrörelsens värderingar utgör grunden i vårt arbete.

Sunderby folkhögskola

Saknar du fullständigt betyg från gymnasiet och funderar du på om du vill börja plugga igen? Är du kanske osäker på om du verkligen vill eller kan?

På Sunderby folkhögskola driver vi en 13 veckors Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) för dig som saknar gymnasiekompetens. Under kursens gång kommer du att upptäcka hur det är att läsa vid folkhögskola och dessutom prova på skolans ämnen på nya och intressanta sätt. 

Vårt mål med kursen är att du ska känna en ny motivation och lust till att börja plugga igen och efter fullgjord kurs ges förtur till vår Allmänna linje var du kan skaffa dig gymnasiekompetensen. Under kursen har du aktivitetsstöd (Arbetsförmedlingen beslutar om) dessutom står vi för dina busskostnader under kursen.

Låter det intressant? Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare.

Malin Styrman 0920-26 66 85

syv@sunderbyfolkhogskola.se

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga lokaler är anpassade för personer med olika funktionshinder, hörselslingor finns i aulan samt i en del klassrum.

Hitta hit

Postadress:
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 66 00

E-post:
info@sunderbyfolkhogskola.se

Webbadress:
www.sunderbyfolkhogskola.se

Huvudman:
ABF-distriktet, Unga Örnar-distriktet och LO-distriktet i Norrbotten.
http://www.sunderbyfolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett