Grå text på vit bakgrund: "SeQF 6". Ovanför "e" finns en grå krona. "6" är innesluten i en helgul cirkel.

Beslut från MYH: Teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestämd enligt SeQF

Skolan har ansökt om och fått kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestämd i SeQF-systemet, Sveriges referensram för kvalifikationer livslångt lärande. Kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk är nivåbestämd till nivå 6 enligt SeQF och beslutet gäller i tio år.

Ett mycket glädjande beslut! Yrkets mångfacetterade delar kan vara svåra att beskriva och argumentera för framför en högre chef eller en HR-chef som saknar kunskap inom området. I och med detta har framtida studerande som erhåller utbildningsbevis något att referera till, nämligen att kvalifikationen är nivåbestämd till SeQF-nivå 6, säger Torkel Freed, rektor på Fellingsbro folkhögskola.

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningarna på folkhögskola har inget poängsystem, däremot finns målbeskrivningar som de studerande behöver uppnå för att erhålla ett utbildningsbevis. För att beskriva yrkets komplexitet och vad det innefattar att vara teckenspråks- och dövblindtolk tog skolan beslut att ansöka om att få yrket nivåbestämt enligt SeQF, dvs. Sveriges referensram för kvalifikationer livslångt lärande.

Ansökan skickades in till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i december 2022, kompletterades i mars 2023 och i september 2023 fick skolan beslutet: Kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestäms till nivå 6 enligt SeQF.

De första studerande på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen som kommer att få SeQF 6-logga och ett kvalifikations-ID på sina utbildningsbevis är de som tar examen våren 2024. Studerande som tagit examen under tidigare år och uppnått kvalifikationen kan inte hävda motsvarande, men de kan emellertid hänvisa till att den numera är SeOF:ad till nivå 6.

Det är också viktigt att poängtera att det är kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk vi ger som är SeQF:ad, inte utbildningen i sig, förklarar Helena Sikh, som arbetat med skolans ansökan.

Vidare är det endast de som uppnått kvalifikationen från Fellingsbro folkhögskola kan hänvisa till detta, då varje organisation/skola/aktör ansöker utifrån det specifika upplägg som gäller för just den organisationen och det systematiska kvalitetsarbete som de beskriver i sin ansökan.

MYH:s beslut gäller i tio år och under de åren kommer myndigheten att göra en eller flera kvalitetsgranskningar. Om förutsättningarna för hur kvalifikationen ges förändras måste skolan meddela detta till myndigheten. När de tio åren löpt ut görs en ny ansökan.

Se SeQF-kvalifikationen för Teckenspråkstolk och dövblindtolk på MYH:s webbplats