Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Entré Fellingsbro folkhögskola.

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola blir du en del av oss. Vi jobbar i mindre grupper och du har många lärare och elevassistenter som har tid för dig och som ser dig för den du är, där du är. Du får ta plats och visa vad du kan. Du och dina kurskamrater är med och formar innehållet på kursen. Vi kallar det deltagardemokrati och det funkar!

På plats för dig

Fellingsbro folkhögskola bedriver kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. I Fellingsbro ligger skolan på historisk mark i naturskön miljö i Lindesbergs kommun, knappt två mil nordväst om Arboga. I Örebro finns skolan i centralt läge på söder med Södra station en kilometer bort. Förutom att Fellingsbro folkhögskola finns på två orter så erbjuder vi även flertalet distanskurser. Vi finns helt enkelt på plats för dig!

Funktionsvariation och språk

Skolan som grundades för över hundra år sedan har idag en profil inom funktionsvariation och språk. Vi har kurser och utbildningar för personer med funktionsvariation, exempelvis profilkurser för personer med autismspektrumtillstånd, lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Även yrkesutbildningarna har koppling till funktionsvariation, som till exempel teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen och syntolksutbildningen. Rörande språkprofilen har skolan kurser i svenskt teckenspråk och kurser på svenskt teckenspråk, vi har kurser i svenska som andraspråk och kurser riktat specifikt till personer med svenska som andraspråk.

Lära för livet

Fellingsbro folkhögskola är en pedagogisk miljö i sig, pedagogik är inte något som sker bara i klassrummet under lektionstid. På raster, på kvällsaktiviteter och genom spontana samtal fortsätter kunskapsutbytet. För som vi ser det handlar det inte om att lära sig för betygens skull, utan att lära för livet. Om du är öppen och delar med dig av din kunskap och dina erfarenheter så är världen öppen mot dig och alla blir rikare. Eller en tidigare kursdeltagare kanske sa det bäst: ”Jag önskar att Sverige vore mer som Fellingsbro folkhögskola.”

Välkommen att bli en del av oss!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnaden är anpassad för rörelsehindrade och hörselskadade/döva. Skolan har profil som riktar sig till personer med funktionsvariation och vi arbetar med ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift och svenskt teckenspråk bildar grunden.

Hitta hit

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress:
Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00

E-post:
info@fellingsbro.fhsk.se

Webbadress:
www.fellingsbro.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
http://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
25 mars 2023

Övrig information:
Internat med 62 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Fellingsbro folkhögskola