Hällefors folkhögskola

Kultur, design och konstnärligt skapande. Huvudskolan ligger i bostadsområdet Polstjärnan, 500 m från centrum. Vår filial finns i Örebro vid Våghustorget på Jordgatan 6. I Hällefors är närheten till naturen, olika motionsanläggningar och flera skulpturparker det som utmärker skolans läge.

Hällefors folkhögskola

Örebro erbjuder ett stort utbud av kultur och uteliv. Kunskap och studier innebär för oss på Hällefors folkhögskola utveckling genom teori, praktik och mångkulturella möten, där du får möjlighet till kreativt skapande. Vi utgår från dig för att du ska få egna erfarenheter och upplevelser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

På huvudskolan i Hällefors och på filialen i Örebro är endast vissa delar tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Hällefors folkhögskola
Klockarvägen 16
712 33 Hällefors

Besöksadress:
Huvudskolan i Hällefors, Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors, Filialen i Örebro, Jordgatan 6, 702 26 Örebro

Telefon: 0591-643 90

E-post:
info@folkis.nu

Webbadress:
www.folkis.nu

Huvudman:
Föreningen Hällefors folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan: