Allmän kurs – Social inriktning

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: 1650 kr per termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.

Kontakt: Mattias Kindberg

Telefon: 070-547 86 32

E-post:
mattias.kindberg@karlskogafhs.se

Vill du i framtiden studera till exempelvis fritidsledare, socionom, lärare eller något inom vårdyrket så är detta en bra förberedelse inför vidare studier. 

Kursen är en kombination av ovan nämnda innehåll, gymnasiegemensamma ämnen och temastudier. Den riktar sig främst till dig som påbörjat studier på gymnasienivå.

Grundläggande kursinnehåll:

  • Yrkesorientering inom sociala yrken

  • Identitet och livsstil

  • Kommunikation och relationer

  • Perspektiv på hälsa

  • Yoga

  • Teorier och metoder inom psykologi

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden. Vi vet att motion är bra för inlärning och vi vill vara en hälsofrämjande folkhögskola och därför ingår motion varje vecka på allmän kurs.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter,  funktionsvariation eller annat.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du fått en bra grundförståelse inom de psykologiska, sociala och samhällsvetenskapliga områdena, för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning inom sociala yrken. Du har ökat din bildning och är då mer förberedd för livet efter folkhögskolan och är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1 till 3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs-social-inriktning/

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/