Allmän kurs – Internationell med studieresa

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: 1650 kr per termin för eftermiddagsfika, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial m.m. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.

Kontakt: Mattias Kindberg, Christer Olsson

Telefon: 070-547 86 32

E-post:
mattias.kindberg@karlskogafhs.se

Alla kan vi göra skillnad - i Sverige och i världen! Den här kursen tar upp olika aspekter på utveckling och internationellt arbete som bistånd, globalisering och fattigdomsbekämpning. 

Den här kursen är i första hand riktad till dig som har studerat minst ett år på folkhögskola/gymnasienivå.  Läsåret är indelat i olika fördjupande teman som t.ex. Afrika, Latinamerika, Kambodja och Bangladesh. För att få en större och bättre förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Till vår hjälp läser vi även skönlitteratur som utspelar sig på olika platser runt om i världen. Kursen varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök. I slutet av året genomförs även ett projektarbete.

Under vårterminen genomförs vanligtvis en unik studieresa som tar klassen ut i världen. Vi besöker platser, organisationer och människor som inga vanliga turister får chansen att möta. Karlskoga folkhögskola har sedan länge goda kontakter med skolor och organisationer i Gambia, Indien och Kambodja. Tidigare studieresor har under flera år gjorts till ett självkostnadspris för den studerande. Om tillräckligt stort intresse finns bland kursdeltagarna är målet att erbjuda en ny resa under vårterminen 2022.

Allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Historia

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden. Vi vet att motion är bra för inlärning och vi vill vara en hälsofrämjande folkhögskola och därför ingår motion varje vecka på allmän kurs.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter,  funktionsvariation eller annat.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du har fått en ökad förståelse om och möjlighet att påverka världen vi lever i. Du har ökat din bildning och är då mer förberedd för livet efter folkhögskolan och är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1 till 3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/