Webbdesign & Webbutveckling

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: 1650:-/termin för eftermiddagsfika, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial m.m. Adobe CC for Education tillkommer -195kr/månad

Kontakt: Björn Tengelin

Telefon: 0586-646 00

E-post:
bjorn.tengelin@karlskogafhs.se

Karlskoga Folkhögskola erbjuder en bred grundutbildning som vänder sig till dig som vill ha en framtid inom webbyrå, reklambyrå, kommunikationsbyrå eller annan liknande yrkesverksamhet.

 

 

 

 

 

Utbildningen är uppdelad i tre kunskapsområden:

Grafisk design, Webbutveckling/Programmering och Teori.

Grafisk Design

Inom grafisk design lär du dig att designa moderna, professionella och användarvänliga hemsidelayouter; från idé till färdig produkt. Du får också en grundgenomgång av digitalt foto och vektorbaserad grafik (svg) med inriktning mot webben.

Programvaror vi använder:
Adobe Photoshop CC™, Adobe XD CC™, Adobe Illustrator CC™

Webbutveckling/Programmering

Inom detta område kommer du får lära dig de vanligast använda språken för att programmera moderna, användarvänliga, responsiva hemsidor, från grunden. Webbutvecklingen kommer delas upp i två block som motsvarar två yrkesområden som finns och efterfrågas på marknaden i dagsläget:

Front End Development

I blocket Front End Development programmerar/kodar vi hemsidan yttre design, dels utseende samt interaktion. 
Vi använder oss av följande programmeringspråk: HTML5, CSS3 (Scss/sass), JavaScript (Vanilla, nodejs, Reactjs).

Självklart jobbar vi med senaste standard och rådande trender.

 

Back End Development

Bakgrundsläget av hemsidan där vi jobbar med ramverk för hemsidans administration. Vi använder oss av PHP och JavaScript för hantera lagrad information i olika databaser (json, mySQL) samt hur vi hämtar information ur diverse API.
Främst kommer vi jobba med Wordpress och lära oss hur vi nyttjar deras CMS (Content Managment System) till våra designer.

Programvaror vi använder:
Visual Studio Code, MAMP, Filezilla/Transmit

Teori

Den teoretiska kunskapen ämnar bl.a. att skapa förståelse för den grafiska uppbyggnaden av en hemsida. Följande teoretiska delar kommer vi bland annat behandla:

  • Tillgänglighet
  • Responsivitet
  • Terminologi
  • Principer
  • Trender/nutidsorientering
  • Projektplanering
  • Webbhotell / FTP
  • Grafisk formgivning
  • Grafisk profilering

Dator

Du kommer behöva en bärbar dator. Har du ingen egen finns möjlighet att hyra en äldre Macbook Pro 13” av oss.
Utbildningen kommer att utgå ifrån OSX och Mac-datorer, men det går även att använda en PC om man fördrar det.

Kostnader

Macbook Pro 13” (Hyra) -500kr/termin
Adobe CC for Education -195kr/månad
Serviceavgift (skolan)-1650kr/termin

Bekräftelseavgift*-250kr

Internat (inkl. frukost/lunch)-965kr-1075kr/vecka
* Räknas av på första serviceavgiften

Övrigt

Gemensamt för linjerna Webbdesign & Webbutveckling, Musikproduktion samt Konstutbildningen:

Genom samarbete i spännande projekt genomför deltagare från de olika estetiska utbildningarna i samverkan helhetsupplevelser där t.ex. musik, foto, film, marknadsförings- och kommunikationsmaterial ingår. Projekten kan också leda fram till event, utställningar och andra arrangemang.

Vi erbjuder i mån av tillräckligt antal sökande / resurser ett påbyggnadsår.

För att gå påbyggnadsåret, som huvudsakligen bygger på projektarbete och entreprenöriellt lärande, krävs att man genomgått kursen Webbdesign år 1 eller liknande.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla och designa moderna hemsidor. Den ger också en teoribakgrund för att kunna skapa och hantera det text- och bildmaterial som behövs. Du får lära dig hantera verktyg för bildbehandling samt professionella webbapplikationer. Kursen har ett fokus på tekniken men tar även upp grundläggande formgivning, design och projektplanering.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/webbdesign/

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/