Allmän kurs - Din väg, tillsammans

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
12 juni 2024

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer. I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr

Kontakt: Carl-Johan Stenlund

Telefon: 0586-64621

E-post:
carl-johan.stenlund@karlskogafhs.se

För dig med NPF-diagnos eller som haft stora utmaningar i skolan, har extra behov av anpassningar och vill studera på grundskole- eller gymnasienivå. Med handledning och stöd lär vi oss tillsammans.

Din väg tillsammans är kursen för dig som saknar grundskolebehörighet eller har mindre än ett års godkända studier på gymnasienivå. Du har även någon form av NPF-diagnos och/eller ett extra stort behov av stöd i dina studier. 

Med hjälp av ämnesövergripande studier fokuserar vi på studiemotivation och studieteknik samtidigt som vi läser relevanta ämnen för att ta dig vidare till nästa nivå i dina studier. Vi skapar en helhetsbild där ämnena samhällskunskap, historia och religion vävs samman med undervisningen i svenska/svenska som andraspråk för att minska antalet moment och därmed arbetsbördan. 

Syftet med kursen är att du ska få en bättre allmänbildning, stärka din känsla av sammanhang och öka din studiemotivation för att ta dig närmare kunskaper som motsvarar en gymnasieexamen. Arbetet i kursen sker individuellt, samt genom diskussioner i både helklass och i mindre grupper.

Arbetet på folkhögskola skiljer sig mycket från en vanlig grund- eller gymnasieskola. På kursen studerar vi i en lugnare takt och gör vårt bästa för att tillgodose allas behov med hjälp av  hög lärartäthet samt skolans resursteam. Om du har speciella önskemål finns möjlighet till individanpassade åtgärder. Du får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att nå dina mål och för att känna att du lyckas med dina studier. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare ha fått en stärkt självbild och en ökad studiemotivation. Du förväntas även ha fått en bättre allmänbildning och en ökad förståelse för ditt ansvar och dina möjligheter och skyldigheter i samhällsgemenskapen. Utöver dina stärkta sociala förmågor bör du också ha fått en ökad kunskap om olika ämnesområden inom de lästa skolämnena samt en större kunskap att använda strategier för att lära på ett sätt som passar dig.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs-din-vag-tillsammans/

Fler kurser inom: Allmän kurs

Här kan man känna att det går att lyckas. Här kan man briljera!

Både Indra och Anya ska efter tre år vardera lämna Östra Grevie folkhögskola för att ge sig ut på nya äventyr. Båda hade testat komvux och gymnasiet, men hittade rätt först när de kom till Allmän kurs på folkhögskola.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/