Ekologisk demokrati – för rättighetsbaserad omställning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 termin
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
31 maj 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024 - 20 dec 2024

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Tre kurshelger förlagda till Karlskoga folkhögskola

Kostnader: Mat och boende debiteras med 1600 kr/kurshelg. Bekräftelseavgift 250 kr.

Kontakt: Nikolas Berg

Telefon: 070-7544840

E-post:
nikolas.berg@karlskogafhs.se

Tar vi demokratin för given? Idag hotas demokratin på många plan. I denna kurs får du tillsammans med andra utforska hur vi kan medskapa en livgivande, demokratisk kultur ochlokala gemenskaper.

Demokrati är ingen självklarhet utan behöver ständigt förnyas, en medskapande process där alla behövs. Vi behöver inte bara demokratiska strukturer, utan också en demokratisk kultur där vi kan uppleva att vi är del av lokala demokratiska processer och kan påverka sammanhang som berör oss. Idag är detta extra viktigt, när demokratin hotas av totalitära krafter runt om i världen. De ekologiska kriserna visar samtidigt att vi behöver utveckla demokratin och även erkänna ekosystemens röster och rättigheter, liksom rättigheter för folk, kulturer och samhällen som lever i symbios med sina lokala livsmiljöer. 

Vad innebär en livgivande demokrati byggd på mångfald, som inkluderar såväl människor som våra livsmiljöer? Hur kan vi förverkliga ekologisk och cirkulär demokrati för en hållbar och rättighetsbaserad omställning? Hur värnar vi en levande demokratisk kultur inom planetens gränser, med utgångspunkt i självorganiserande och inkluderande lokalsamhällen? Hur kan vi lära oss hantera spänningsfält och konflikter på sätt som stärker demokratin? Hur skapar vi delaktighet i cirkulärande samhällen och organisationer, integrerade i naturens kretslopp? Det är några av de frågor som utforskas i kursen.

Syfte, målsättningar och arbetssätt

Syftet med kursen är att stärka deltagarna i att frigöra hopp och handlingskraft som aktiva förändringsagenter och medskapare av ekologisk demokrati, med stöd av trygga lärmiljöer och ömsesidigt lärande. Målet är att deltagarna får möjlighet att utforska och tillämpa kursens fredsfrämjande förhållningssätt för att stärka och vägleda framväxten av ekologisk och demokratisk kultur i sina organisationer och närsamhällen, liksom i samhället som helhet. 

Arbetssätten baseras på ekopedagogik, en rättighetspedagogik som förenar människans och naturens rättigheter, ekologisk och social hållbarhet, klimaträttvisa och en meningsfull samhällsutveckling. Deltagarna vägleds i en utforskning av olika teman och frågeställningar kring ekologisk demokrati, där även ekosystem och icke-mänskliga arter har röst och rättigheter. Föreläsningar varvas med samtal, reflektion och interaktiva övningar. 

Några inspirationskällor är indiska författaren Vandana Shivas tankar om jordlig demokrati, Ellinor Ostroms forskning kring självorganisering i allmänningar, freds- och konfliktforskning, globala rörelser för fred och rättvisa, lokala demokratiexperiment samt kursledarnas erfarenheter av att vägleda demokratiprocesser och utvecklingen av hållbara lokalsamhällen.

Kursledarna Nikolas Berg och Ingrid Berg har utformat och lett ett flertal folkhögskolekurser baserade på ekopedagogik, med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik. De är medförfattare till böckerna “Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden” samt “Framtidens by – när lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra”. Tillsammans driver de bildningsföretaget Medskaparna där de samverkar med olika samhällsaktörer i att utforma lärande för hållbarhet.

Huvudorganisationer för utbildningen är Ekopedagogiska föreningen och Byakademin i samverkan med Karlskoga folkhögskola.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullbordad utbildning förväntas deltagaren ha utvecklat kompetens i att stärka, vägleda och hålla utrymme för andra människor och grupper i lärprocesser som frigör förmågan att vara medskapare av en hållbar ekologisk fredskultur. 

Nu har jag hittat det som verkligen passar mig

Marta Schubert hade tidigare testat på flera olika utbildningar och yrken. Det var först när hon började på Utemiljökursen på Angered folkhögskola som hon kände att hon hittat rätt. Och utbildningen ledde till jobb direkt.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/