Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola har en estetisk profil. Det innebär att vi utöver allmän kurs har utbildningar i dans, konst och formgivning samt musik. Skolan ägs och drivs av Region Örebro län.

Kävesta folkhögskola

Över 150 år av folkbildning

Kävesta har nyligen firat 150 år sedan grundandet 1873, och är en av landets äldsta folkhögskolor. All verksamhet bedrivs vid huvudsätet i Kävesta, som ligger knappt två mil söder om Örebro.

Skolmiljön är lantlig, lugn och vacker. Röda hus med vita knutar, vackra träd och en näckrosdamm ger skolan en Bullerbykänsla. Idag har Kävesta folkhögskola en estetisk profil med inriktning mot dans, konst och musik.

Vill du skaffa dig behörigheter eller fördjupa dig inom ditt intresse?

Kävesta är en relativt liten skola med cirka 165 deltagare. Ungefär hälften av dem studerar på allmän kurs, för att läsa in gymnasiet och bli behöriga för vidare studier. Det finns goda möjligheter att ge stöd och hjälp till dem som haft det tufft i skolan tidigare.

Övriga deltagare studerar på någon av profilkurserna danslinjen, konst- och formgivningslinjen eller musiklinjen. Här kan man fokusera helt på sitt ämne i en lugn och trygg miljö.

Trygghet, trivsel och stöd

Kävesta vill vara en plats där alla kan känna sig välkomna, oavsett tidigare erfarenheter av att studera eller mål med sina studier. Vissa vill komma igång med skolan igen, andra vill pröva på hur det är att studera ett visst ämne på heltid och somliga vet redan att de vill satsa på högre studier i till exempel dans, konst eller musik.

Skolans mål är att personal och deltagare tillsammans ska kunna skapa en trygg miljö där alla kan växa som människor och ta till sig nya kunskaper. Det finns flera saker som är viktiga för att nå dit:

  • En aktiv deltagardemokrati med ett deltagarråd som träffas regelbundet och kan lyfta sina frågor med rektor.
  • Aktiviteter där alla på skolan får träffas, till exempel konserter, dansföreställningar, utställningar, friluftsdagar med mera
  • Ett stödteam med bland annat specialpedagog, kurator och studievägledare som hjälper deltagare och lärare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt.
  • Skolans matsal, där kökspersonalen lagar klimatsmart mat av bra råvaror.
  • Ett aktivt arbete för att säkra deltagarnas rättigheter, som samlas i en studeranderättslig standard.
  • Nolltolerans mot alkohol och droger, både på skolan och internatet.

Internat med 65 platser

På skolområdet finns ett internat med 65 platser fördelade på 6 olika hus – vissa med anor sedan föra sekelskiftet. Internatet erbjuder både dubbelrum och enkelrum.

Platserna på skolans internat är i första hand reserverade för deltagare på profilkurserna i dans, konst och musik.

Huvudmannen satsar på Kävesta

Huvudmannen Region Örebro län har de senaste åren satsat på Kävesta folkhögskola genom två stora byggnationer.

Ett helt nytt musikhus stod klart hösten 2019. Det byggdes specifikt för att musikundervisningen skulle bli så bra som möjligt, men ljusa och välisolerade övningsrum, ensemblesalar med mera.

Vintern 2023 blev en stor utbyggnad av skolans danshus klart. Från att ha haft tillgång till en danssal på 130 m² har linjen nu tre, varav en är på hela 360 m². Det nya huset ger danslinjen helt nya möjligheter för både undervisning och att bjuda in publik till större produktioner.

Läs mer om Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskolas hemsida

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och internat är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Kävesta folkhögskola
Kävesta folkhögskola
697 94 Sköllersta

Telefon: 019-602 49 50

E-post:
info@kavesta.fhsk.se

Webbadress:
www.kavesta.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
https://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 65 bäddar

Nyheter från Kävesta folkhögskola