Det nya musikhuset på Kävesta, en röd byggnad med stor glasfasad.
Kävesta folkhögskolas nya musikhus invigs 19 oktober

Invigning av nytt musikhus på Kävesta folkhögskola

Efter många års planering och byggnation står nu Kävesta folkhögskolas nya musikhus färdigt. Musiklinjens deltagare och personal flyttade in lagom till terminsstarten, och nu har det blivit dags för invigning.

Invigning 19 oktober

Invigningen sker den 19 oktober, 14.00 - 17.00. Irén Lejegren, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, klipper band 14.00. Därefter finns det möjlighet att se sig om i huset och lyssna på skolans deltagare under resten av dagen.

Invigningen är öppen för alla och ingen föranmälan krävs.

Moderna och ändamålsenliga lokaler

Musiklinjen kan nu, för första gången sedan den flyttade till Kävesta på 1980-talet, samla hela sin verksamhet i det 1100 m² stora huset. Lokalerna är särskilt anpassade för linjens inriktningar mot klassisk musik respektive jazz, pop och rock, bl.a. utifrån överhörning och akustik.

Höga miljökrav

Musikhuset uppfyller höga miljökrav och har certifierats enligt Miljöbyggnad guld. Solceller på taket och i glasfasaden kommer att bidra till en stor del av hela skolans energianvändning.

Ett lyft för hela skolan

Musikhuset innebär ett stort lyft för hela skolan. Efter en lång tids trångboddhet går det nu att omdisponera lokaler så att även andra utbildningar får tillgång till fler lektions- och grupprum.

Evenemang för invigningen på Facebook

Alla nyheter