"Det finns ingen form för hur en folkhögskoleelev ska vara"

Ulla Wiberg tjänstgjorde som rektor på Kävesta folkhögskola i 16 år, fram till 2010. Hon hade gärna varit kvar ännu längre om hon inte behövt gå i pension vid 67. I samband med skolans 150-årsjubileum intervjuades Ulla, som minns sin tid på Kävesta med värme – särskilt relationen till deltagarna.

Så roligt att det var inte klokt

Ulla menar att hon hade det bästa jobbet i världen. När hon blev rektor var hennes barn så pass stora att hon entusiastiskt kunde delta i det mesta som hände på skolan.

– Jag hade inte åtta timmars arbetsdag, det blev ju som det blev ibland. Men jag älskade mitt jobb, det var så roligt att det inte var klokt.

Råpluggade klasslistor

Kontakten med skolans deltagare bidrog starkt till att Ulla trivdes så bra med jobbet. Hon lade mycket tid på att få dem att känna sig välkomna.

– Det kan låta fånigt men jag pluggade intensivt på klasslistorna för att lära mig alla namnen innan vi började på hösten. På en folkhögskola är man inte så många och alla kan bli sedda, det är väldigt viktigt.

Man behöver inte passa in i en mall

Redan när Ulla arbetade som lärare i svenska såg hon hur viktigt det var för deltagarna att känna sig trygga och accepterade. De skrev dagbok varje vecka och många uttryckte att de kände stark ångest inför skolstarten. När de väl insåg att alla andra också var nervösa och det inte var något fel på dem skingrades oron.

– Det är viktigt att man får vara som man är och utvecklas i sin egen takt.

En annan ungdom uttryckte det så här: "Man behöver inte vara tuff, för det är ingen annan som är det”.

– Det kan ju låta lite lustigt men jag tror det ligger något i det, det finns ingen form för hur en folkhögskoleelev ska vara.

Stark tilltro till framtiden

Ulla besöker ofta sin gamla skola och tycker det är tydligt att deltagarna trivs. Hon känner stark tilltro till framtiden. 

– Är det något jag tror på så är det Kävesta folkhögskola!

Se hela intervjun

Detta är ett utdrag ur en längre intervju med Ulla Wiberg, som gjordes i samband med Kävesta folkhögskolas 150-årsfirande. Du kan se hela intervjun på Kävesta folkhögskolas Youtubekanal.