Örebro folkhögskola

Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad.

Välkommen till Örebro folkhögskola!

Genom Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill genomföra gymnasiala studier men också till dig som har något kvar på grundskolenivån. Genom Fritidsledarutbildningen vänder vi oss till dig som vill uppnå en yrkesexamen för att kunna ge barn och ungdomar en aktiv, trygg och meningsfull fritid. I våra bibelkurser vill vi ge deltagarna möjlighet att reflektera över den kristna tron och vad den kan få betyda för idag. Skolan har cirka 250 studerande på långa kurser; cirka 150 i Örebro och cirka 100 i Götabro. Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Örebro folkhögskola
Poesigatan 20 C
703 71 Örebro

Telefon: 019-20 89 70

E-post:
info@orebrofolkhogskola.se

Webbadress:
www.orebrofolkhogskola.se

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Välkommen på studiebesök; enskilt och i grupp. Maila förfrågningar till maria.norberg@orebrofolkhogskola.se

Andra utbildningar på skolan: