Örebro folkhögskola

Genom de allmänna kurserna vänder vi oss till de som vill genomföra grund- och/eller gymnasiala studier. Genom fritidsledarutbildningen vänder vi oss till de som har avklarad gymnasieexamen och vill få en yrkesexamen för att kunna arbeta som fritidsledare. I våra bibelkurser vill vi ge deltagarna möjlighet att bli reflekterande praktiker som ser världen med Jesu ögon. 

Välkommen till Örebro folkhögskola!

Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad, vilket en kristen människosyn ger uttryck för.

Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat.

Skolan har cirka 250 studerande på långa kurser; cirka 150 i Örebro och cirka 100 i Götabro.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Örebro folkhögskola
Poesigatan 20 C
703 71 Örebro

Telefon: 019-20 89 70

E-post:
info@orebrofolkhogskola.se

Webbadress:
www.orebrofolkhogskola.se

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Välkommen på studiebesök, enskilt och i grupp. Maila förfrågningar till maria.norberg@orebrofolkhogskola.se

Andra utbildningar på skolan: