Örebro folkhögskola

Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad, vilket en kristen människosyn ger uttryck för. Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat. Skolan har cirka 250 studerande på långa kurser och är tillgänglig för rörelsehindrade.

Välkommen till Örebro folkhögskola!

I Örebro är profilen idrott, livsfrågor och ledarskap. Genom de allmänna kurserna vänder vi oss till kortutbildade som vill genomföra grund- och/eller gymnasiala studier. Genom fritidsledarutbildningen vänder vi oss till de som har avklarad gymnasieexamen och vill få en yrkesexamen för att kunna arbeta som fritidsledare. På Götabro är profilen teologi och ledarskap. I våra bibelkurser vill vi ge deltagarna möjlighet att bli reflekterande praktiker som ser världen med Jesu ögon.  

Örebro folkhögskola har en studeranderättslig standard som är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Örebro folkhögskola
Poesigatan 20 C
703 71 Örebro

Telefon: 019-20 89 70

E-post:
info@orebrofolkhogskola.se

Webbadress:
www.orebrofolkhogskola.se

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan.
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Öppet hus inställt. Välkomna med förfrågningar om besök på skolan via maria.norberg@orebrofolkhogskola.se

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Örebro folkhögskola