Örebro folkhögskola

Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat. I Örebro är profilen idrott, livsfrågor och ledarskap. På Götabro är profilen teologi och ledarskap.

 

Välkommen till Örebro folkhögskola!

Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad, vilket en kristen människosyn ger uttryck för.

Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat. Genom de allmänna kurserna vänder vi oss till kortutbildade som vill genomföra grund- och/eller gymnasiala studier. Genom fritidsledarutbildningen vänder vi oss till de som har avklarad gymnasieexamen och vill få en yrkesexamen för att kunna arbeta som fritidsledare. I våra bibelkurser vill vi ge deltagarna möjlighet att bli reflekterande praktiker som ser världen med Jesu ögon. 

Skolan har cirka 250 studerande på långa kurser och är tillgänglig för rörelsehindrade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Örebro folkhögskola
Poesigatan 20 C
703 71 Örebro

Telefon: 019-20 89 70

E-post:
info@orebrofolkhogskola.se

Webbadress:
www.orebrofolkhogskola.se

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Välkommen på studiebesök, enskilt och i grupp. Maila förfrågningar till maria.norberg@orebrofolkhogskola.se

Andra utbildningar på skolan: