Liljeholmens folkhögskola

Liljeholmen finns i Rimforsa och Linköping.

I Rimforsa ligger skolan i en fantastisk miljö sjön Åsunden. Här finns internat och matsal med bra mat. Vi väljer rättvisemärkta, kravodlade, närproducerade och miljömärkta produkter i vår verksamhet. Här finns också gymnastiksal och aula. Kulturaktiviteter är självklara inslag i skolans vardag. 

Kommunikationerna till Linköping är goda. Kurserna har betoning på estetiska ämnen - såsom musik och konst - samt tro och liv. På Liljeholmen har vi en alkohol- och drogfri miljö. Skolan har en kristen grundsyn där alla är välkomna oavsett tro eller identitet.

Liljeholmens folkhögskola

VAR LIGGER LILJEHOLMEN? 
Skolan ligger i vacker omgivning vid sjön Åsunden i Rimforsa, ca 4 mil söder om Linköping vid väg 34 mot Vimmerby. Hit finns goda förbindelser med buss och tåg till Linköping och mot Kalmar. Rimforsa har affär, bank, café, pizzeria, postservice samt några andra butiker. Det tar ca 20 min promenad från resestation till skolan.

Hitta till Liljeholmen RIMFORSA på detaljerad karta

Gå till Liljeholmens filial Skäggetorp i LINKÖPING 

VAD FINNS DET ATT GÖRA PÅ FRITIDEN? 
På skolan finns bibliotek med datorer, tidningar och tidskrifter. I idrottshallen spelas innebandy, basket, badminton, volleyboll. Man kan hyra kanot eller låna roddbåt eller cykel. Det finns möjlighet att vara med i samtalsgrupper och bönegrupper. Varannan vecka är det nattvardsfirande och varannan vecka är det Lillördag med olika inslag.

MÅSTE MAN VARA KRISTEN FÖR ATT GÅ PÅ LILJEHOLMEN? 
Liljeholmen präglas av en kristen grundsyn. Alla är välkomna oavsett vilken tro eller icke-tro, identitet eller livssyn man har. 

KOSTAR DET ATT GÅ PÅ SKOLAN? 
Undervisningen är kostnadsfri. Det som kostar är att äta och att bo hos oss. Kostnader för material och kurslitteratur kan även förekomma. 

MÅSTE JAG BO PÅ SKOLAN? 
Du kan välja mellan att bo internatet eller bo hemma. På skolan finns olika typer av rum att välja mellan. Du kan även välja mellan enkelrum eller dubbelrum.

LAGAR NI EGEN MAT? 
I köket på Liljeholmen serverar vi hemlagad husmanskost. Vi har som målsättning att driva vår verksamhet utifrån ett miljö- och rättvisetänkande. Råvarorna vi arbetar med i köket är ekologiska, kravmärkta och närodlade i mån av tillgång. Brödet bakar vi själva och använder kravmärkt mjöl som bas.  Vi serverar Rättvisemärkt te och kaffe.

HAR NI NÅGON POLICY KRING DROGER? 
Liljeholmen är en alkohol- och drogfri miljö, med en tydlig drogpolicy med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av alla slags droger inklusive alkohol. Grundhållningen är att det skall vara svårt att använda droger och lätt att få stöd att låta bli.

VAD ÄR LILJEHOLMEN SKÄGGETORP?
Skolan har en filial Linköping där man också kan läsa Allmän kurs eller Allmän Grundkurs. Här finns ej möjlighet till internatboende som i Rimforsa. Lokalerna ligger i skäggetorp centrum. 

Hitta till Liljeholmens filial i Skäggetorp 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnaden och de flesta elevhemmen är tillgängliga för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:

590 43 Rimforsa

Telefon: 0494-797 00
Fax: 0494-206 31

E-post:
info@liljeholmen.nu

Webbadress:
www.liljeholmen.nu

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan, EFK
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 84 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)