Skola:
Lunnevads folkhögskola
Plats:
Vikingstad - Östergötlands län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev, Intervju

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2024 - 6 jun 2025

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Från och med läsåret 2020-2021 införs obligatorisk lunch varje skoldag.

Kontakt: Johanna Lindström

Telefon: 0703-64 34 93

E-post:
johanna.lindstrom@lunnevad.se

För dig som har ett intresse för musik och som vill fördjupa dina musikaliska kunskaper.

 

 

Allmän kurs med inriktning

På allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen i en miljö som ger stort utrymme för individens eget kunskapssökande och där lärande sker genom diskussion och reflektion. En dag i veckan viks åt en av våra fyra estetiska inriktningar. Hos oss finns också olika tillval att göra förutom de ämnen du vill läsa för behörighet. På Lunnevad får du en mentor som följer dina studier och tillsammans med skolans syv tar vi fram en studieplan för dina mål. Vi har ett aktivt hälsoteam bestående av specialpedagog, socialpedagog och kurator för att på bästa sätt möta dina behov.

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Allmän kurs med inriktningar 

På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen 80 % av veckans timmar. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med cirka 20 % av schemalagd tid.

I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

  • Matematik 1a, 1b,1c
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Samhällskunskap 1a1

Utöver ovanstående kurser erbjuds normalt Psykologi 1, Filosofi 1, Naturkunskap 1a2, Samhällskunskap 1a2, Matematik 2 – Matematik 4, Religion 2 och Religion specialisering.

I vissa fall kan även studier i högre kurser erbjudas.

Ämneskursernas innehåll följer det centrala innehåll som anges i kursplanerna för gymnasieskolan (Gy 11), se Skolverkets hemsida. Behörighet i ett ämne ges då den studerande nått den kunskapsnivå som motsvarar kraven för betyget E eller högre.

Undervisningen på Lunnevads folkhögskola bedrivs i ​olika nivåer och du läser ​olika länge beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

Konstinriktningen 

ger dig möjligheten att utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. I inriktningen ingår studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Musikinriktningen 

ger dig fördjupade musikaliska kunskaper. Du utvecklas på ditt instrument både genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik, med möjlighet att öva på scenframträdande och även få en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert.

Hantverk 

Prova på olika slöjd- och hantverkstekniker inom Tråd, Trä och Smide.
Hantverksinriktningen är ett samarbete med Hemslöjden i Linköping

Personligt brev

I ditt personliga brev ska du berätta om dig själv, tidigare studier och/eller arbete. Vi vill också att du skriver om varför du vill studera på folkhögskola och dina framtidsplaner.

Intervju

Du kommer att bli kallad till en intervju- och informationsdag. På denna får du träffa två av våra lärare. Detta tillfälle ger oss möjlighet att lära känna dig lite bättre och du kan ställa frågor till oss om skolan och undervisningen. Vi utgår från ditt personliga brev som du bifogat ansökan. Fundera gärna på vad du förväntar dig av skolan och av oss som lärare vad gäller studier och eventuellt stöd. Vid intervjutillfället kommer du att få en rundtur på skolan och även träffa några nuvarande deltagare som berättar mer om hur att det är att studera på Lunnevad.

Ansökan, antagning och urval till Allmän kurs

Ansökan
Ansökan till Allmän kurs görs i första hand digitalt via länk på hemsidan (Schoolsoft) eller i andra hand via post. Ansökan skall innehålla ifylld blankett, intyg på tidigare studier och/eller arbete, personbevis samt ett personligt brev.

Vid mottagning av ansökan registreras denna av skoladministratören som sedan skickar information till närmaste chef att ansökan mottagits.  Närmaste chef ombesörjer att den sökande kallas till intervju, antingen vid gemensamt tillfälle eller enskilt. Referenser givna av den sökande kontaktas.

Urval
För att bli antagen till Allmän kurs måste den sökande fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Vid antagningen tas i första hand hänsyn till individens behov av studier och personlig utveckling samt vilken hjälp man bedömer skolan kan erbjuda och i andra hand turordning då ansökan inkommit. En komplett ansökan och genomförd intervju ökar chansen att bli antagen.

Antagning
Den sökande som blivit antagen meddelas detta via post och får då bekräfta att denne accepterar erbjuden plats. I samband med detta uttages en anmälningsavgift om 500 kronor.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Mål

• Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.

• Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för yrkesinriktade studier.

• Att åt den som uppfyller fordringarna ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.lunnevad.se/utbildningar/allman-kurs/

Vi lärde oss att ta musikeryrket på största allvar

Det blev intensiva och utmanande år på folkhögskola för Isabel Neib. I dag är hon artist, producent och labelboss. Hon beskriver sin musik som kontrastrik och elektronisk ”happy/sad pop”. Foto: Loella Billner

Läs hela artikeln

Lunnevads folkhögskola

Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Storband, kammarkör, folkmusik, balett, street, skulptur och grafik är några exempel på vad de studerande på skolans speciallinjer förkovrar sig i. Lärarna på dessa linjer är också verksamma som professionella musiker, konstnärer och dansare vilket innebär en hög kvalitet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Lunnevads folkhögskola

583 92 Vikingstad

Telefon: 013-23 49 00
E-post: info@lunnevad.se
Webbadress: https://www.lunnevad.se/