Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola är en mötesplats för människor i alla åldrar och från många kulturer. Vi utgår från deltagarnas erfarenheter och ger utrymme för reflektion, inspiration och personlig utveckling. Marieborg har tre kursplatser: Herrgården, Fröbel och Hageby.

Marieborgs folkhögskola

Vi erbjuder Allmän kurs med tema.

Våra specialkurser har inriktning på teater, musik, skrivande och textil.

Vi erbjuder också specialkurser för personer med funktionsnedsättningar.

Herrgården har ett internat med ungefär 90 platser.

Alla kurser har kursstart i augusti 2024.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är delvis tillgänglig för rörelsehindrade och syn- och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Marieborgs folkhögskola
Box 724
601 16 Norrköping

Besöksadress:
Marieborgsvägen 15

Telefon: 011-21 96 00

E-post:
info@marieborg.org

Webbadress:
www.marieborg.org

Huvudman:
Arbetarrörelsen i Östergötland genom Föreningen Marieborgs folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 90 bäddar

Andra utbildningar på skolan: