Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola är en mötesplats för människor i alla åldrar och från många kulturer. Vi utgår från deltagarnas erfarenheter och ger utrymme för reflektion, inspiration och personlig utveckling. Marieborg har tre kursplatser; Herrgården, Fröbel och Hageby.

Marieborgs folkhögskola

Vi erbjuder Allmänna Temakurser. 

Våra specialkurser har inriktning på Teater, Musik, Dans, Skrivande & Textil.

Vi erbjuder också specialkurser för personer med funktionsnedsättningar.

Herrgården har ett internat med ca 90 platser.

Alla kurser har kursstart i augusti 2022.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är delvis tillgänglig för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Marieborgs folkhögskola
Box 724
601 16 Norrköping

Besöksadress:
Marieborgsvägen 16

Telefon: 011-21 96 00

E-post:
info@marieborg.org

Webbadress:
www.marieborg.org

Huvudman:
Arbetarrörelsen i Östergötland genom Föreningen Marieborgs folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 90 bäddar

Andra utbildningar på skolan: