Ny utbildning – Kulturvårdarlinjen 50% distans

Med stor glädje och förväntan presenterar vi på Vadstena folkhögskola vår nya kulturvårdarlinje på distans 50%!

Kulturvårdarlinjen har funntis sedan februari 2021 och är en tvåårig grundutbildning. Den vänder sig både till dig som har ett allmänt intresse för kulturvård och till den som har en mer yrkesinriktad målsättning. Nu finns linjen även på distans. 

Linjen ger en bra grund för vidare studier inom kulturvård, på högskolenivå exempelvis Byggnadsantikvarieprogrammet där man kan bli byggnadsantikvarie, kulturmiljöhandläggare, restaureringsarkitekt, bygglovshandläggare eller museipedagog.

Ett annat exempel är Föremålsantikvariska programmet. Där kan du bland annat bli föremålsvärderare, kulturarvsanalytiker, stiftsantikvarie, visningsvärd eller museiintendent. Linjen ger även en bra grund om man väljer att arbeta till exempel som vaktmästare i kyrkan, med en specialinriktning på kulturarvet kopplat till kyrkan.

Klicka här för att läsa mer och ansöka på vår webbplats.