Ny utbildning till socialpedagog

Behovet av stöttande vuxna är viktigare än någonsin. Nu startar Vadstena folkhögskola en ny utbildning till socialpedagog som rustar dig för att arbeta mot unga vuxna med problemskapande beteenden.

Rekryteringen av unga till kriminella gäng är en stor utmaning för alla typer av verksamheter som arbetar kring ungas utveckling, i skolan, på fritidsgårdar, på HVB- och SiS-hem. Man ser en allt mer komplex problematik hos unga vuxna och vuxna i behov av stöd eller sociala eller psykiatriska insatser. Det moderna samhället ställer krav på kompetens.

När du utbildar dig till socialpedagog på Vadstena folkhögskolas unika inriktning "problemskapande beteende" får du den kompetens du behöver.

Kursen är tvåårig. Den ersätter de tidigare utbildningarna assistentlinjen och kriminalvårdarlinjen på skolan. 

Kursen startar under höstterminen 2024.