Teater Imba och Valla folkhögskola kompetensutbildar ledare och pedagoger för att stärka ledarskapet och hitta nya "hur" genom kreativitet och praktiska övningar. Den här övningen kanske inte är den första deltagarna genomför!

Vill du använda mer drama och teater i din verksamhet?

Pedagogisk drama och teater - en praktisk och kreativ kurs för ledare och pedagoger startar i höst med fyra träffar på Valla folkhögskola i Linköping. Kursen kommer att hållas tillsammans med den fria teatergruppen Teater Imba med pedagogen Lena Ilmarson som huvudlärare.

Vi träffar Lena och frågar varför hon tycker att kursen behövs:

I allt för många sammanhang där man arbetar med människor så blir fokus lätt på innehåll och vilka mål man vill uppnå men sällan hur. Alla har vi våra individuella styrkor och förmågor så det finns sällan ett enda svar. Därför utgår vi från teater, som innebär att utforska sina egna verktyg och hur man använder dem samt blandar det individuella arbetet och det gruppdynamiska. Vi arbetar för att själva kunna svara på frågan hur.

Denna kurs är alltså för dig som idag är aktiv som ledare eller pedagog och vill utvecklas i din kompetens eller endast söker inspiration. För dig som även vill utmana dig själv och utforska vad mer du har att erbjuda.”

Läs mer om kursen här!

Alla nyheter