Eslövs folkhögskola

Här får du plats att utvecklas! Vi tror på att ett öppet klimat och en god sammanhållning skapar de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. På Eslövs folkhögskola utgår vi från att alla har olika sätt att lära sig och anpassar undervisningen efter dina behov. Du lär känna dina styrkor och får uppleva en annorlunda sorts skola, samtidigt som du får allt du behöver för att kunna läsa vidare.

Eslövs folkhögskola

Hitta hit

Postadress:
Sturegatan 14
241 31 Eslöv

Telefon: 0413-663 00

E-post:
info@eslovsfhsk.se

Webbadress:
www.eslovsfhsk.se

Huvudman:
Eslövs folkhögskolas garantiförening.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 75 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola