Nytt projekt för flyktingar från Ukraina

Fridhems folkhögskola startar en ny kurs under läsåret 2022 - 2023 med svenskundervisning och vägledning och hjälp in på den svenska arbetsmarknaden.

Informationsmöte på Fridhems folkhögskola torsdagen 13 oktober klockan 13.00.

Läs mer om skolan här

New project for refugees from the Ukraine

Fridhems folkhögskola is starting a new course with Swedish and guidance and help to get a job in Sweden. Information meeting on Thursday October 13 at 13.00 hours.