Furuboda folkhögskola

Furuboda folkhögskola finns både i Yngsjö, Malmö och Kristianstad. Hos oss får du tid och möjlighet att i samvaro med andra hitta dig själv. Oberoende av i vilken skola du gått eller vilka förutsättningar du har. Hos oss ges du möjlighet att studera i mindre grupper och i lugnare takt. Dina åsikter väger tungt! Ditt deltagande betyder allt, därför är du inte elev hos oss utan deltagare! Men framförallt – Furuboda folkhögskola är en skola där det är lätt att trivas!

Furuboda folkhögskola

Huvudman för folkhögskolan är Föreningen Furuboda, en ideell förening vars vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.

På Furuboda folkhögskolas anläggning i Yngsjö erbjuds en utvecklande social miljö med studier kombinerat med internat. Ett eller flera år på folkhögskola ger möjlighet till personlig utveckling, nya kunskaper och nya relationer. Det är inte bara läraren som lär ut, vi lär av varandra och berikar varandra.

Kanske vill du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet, ta chansen att pröva på något nytt, utveckla ett intresse eller så vill du förbereda dig för fortsatta studier på högskola och universitet. Här är alla välkomna. Alla deltagare har en individuell studieplan du har möjlighet att studera i din egen takt och få studierna anpassade efter dina behov.

På kvällar och helger finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter. Furuboda Idrottsförening anordnar aktivitetskvällar. Simhall och sporthall med gym står till ditt förfogande. Kanske vill du spela datorspel i Spelhålan?

Stora delar av internatet är tillgänglighetsanpassat, toalett och dusch finns på de flesta rum. Det finns en grundmöblering men om du vill är det möjligt att ta med personliga saker. Varje kurs har tillgång till gemensamma utrymmen där man kan laga mat eller titta på TV.

Ungefär hälften av de kursdeltagare som går på Furuboda har en funktionsnedsättning. För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda speciella resurser*. Sjukgymnastik, träning med logoped och arbetsterapeut samt samtal med kurator är exempel på sådana resurser. Skolhälsovården har tillgång till specialutbildad personal i form av sjuksköterska. För dig som har behov av träning i alternativ kommunikation tränas detta som ett inslag i kursen under skoldagen.

*För att få tillgång till dessa resurser behöver du betalningsansvar från hemorten, oftast landsting eller region.

Filialer i Malmö och Kristianstad
Furuboda folkhögskola har filialer i Malmö och Kristianstad. Här kan du bland annat studera Allmän kurs. Vi erbjuder även bland annat SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som behöver en omstart för studier. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både huvudskola och filialer är tillgängliga för personer med rörelsehinder

Hitta hit

Postadress:

296 86 Åhus

Telefon: 044-781 46 36
Fax: 044-781 46 01

E-post:
fhsk@furuboda.se

Webbadress:
www.furuboda.org

Huvudman:
Föreningen Furuboda, Åhus.
http://www.furuboda.org/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Torsdag 17 oktober 2019, kl. 9.00-12.00

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)