Furuboda folkhögskola

Furuboda folkhögskola finns i Yngsjö, Malmö och Kristianstad. Hos oss får du tid och möjlighet att i samvaro med andra hitta dig själv, oavsett vilken skola du gått i eller vilka förutsättningar du har. Du får möjlighet att studera i mindre grupper och i lugnare takt. Dina åsikter väger tungt och ditt deltagande betyder allt. Furuboda folkhögskola är en skola där det är lätt att trivas!

Furuboda folkhögskola

Huvudman för folkhögskolan är Föreningen Furuboda, en ideell förening vars vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.

Anläggning och internat i Yngsjö
På Furuboda folkhögskolas anläggning i Yngsjö erbjuds en utvecklande social miljö med studier kombinerat med internat. Ett eller flera år på folkhögskola ger möjlighet till personlig utveckling, nya kunskaper och nya relationer. Det är inte bara läraren som lär ut, vi lär av varandra och berikar varandra.

Kanske vill du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet, ta chansen att pröva på något nytt, utveckla ett intresse eller så vill du förbereda dig för fortsatta studier på högskola och universitet. Här är alla välkomna. Alla deltagare har en individuell studieplan du har möjlighet att studera i din egen takt och få studierna anpassade efter dina behov.

På kvällar och helger finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter. Furuboda Idrottsförening anordnar aktivitetskvällar. Simhall och sporthall med gym står till ditt förfogande. Kanske vill du spela datorspel i Spelhålan?

Stora delar av internatet är tillgänglighetsanpassat, toalett och dusch finns på de flesta rum. Det finns en grundmöblering men om du vill är det möjligt att ta med personliga saker. Varje kurs har tillgång till gemensamma utrymmen där man kan laga mat eller titta på TV.

För dig med funktionsnedsättning
På Furuboda folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. 

Furubodas verksamhet i Malmö och Kristianstad
Furuboda folkhögskola har filialer i Malmö och Kristianstad. Här kan du bland annat studera Allmän kurs. Vi erbjuder även bland annat SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) för dig som behöver en omstart för studier, SFI (Svenska för invandrare) och etableringskurs. I Malmö finns även folkhögskolekursen Användare som experter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både huvudskola och filialer är tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Hitta hit

Postadress:
Furuboda folkhögskola

296 86 Åhus

Telefon: 044-781 46 36

E-post:
fhsk@furuboda.se

Webbadress:
www.furuboda.org

Huvudman:
Föreningen Furuboda
https://www.furuboda.org

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan: