Glimåkra folkhögskola

Glimåkra finns mitt i Sveriges sydligaste vildmark, i nordöstra Skåne. Skolan har en kristen grundsyn. Respekt och öppenhet för alla är grundläggande. De kulturella inslagen skiftar: Gospel, keramik och textil. På Allmän kurs läser du in grundläggande behörighet till universitet och högskola, samt ett profilval. Skolan har en alkohol- och drogfri miljö. Cirka 150 studerande. 

Glimåkra folkhögskola

Här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund i både arbete och fritid.

Vår vision: "Glimåkra folkhögskola vill erbjuda en miljö för lärande, kreativitet och nya möjligheter, präglad av mångfald, samtal kring livets frågor och det goda mötet."

Kanske är vår folkhögskola en plats även för dig!

På skolan finns även en preparandkurs för unga som har en synskada.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Delvis tillgänglig för funktionsnedsatta med rörelsehinder, syn- och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Glimåkra folkhögskola
Box 115
289 04 Glimåkra

Besöksadress:
Gamla Sibbhultsvägen 5

Telefon: 044-448 00
Fax: 044-448 22

E-post:
info@glimnet.se

Webbadress:
glimnet.se

Huvudman:
Föreningen Glimåkra folkhögskola, ansluten till EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).
https://glimnet.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 100 bäddar

Andra utbildningar på skolan: