Löparna betecknar Olga Tokarczuk som sitt "opus magnum".

Litteraturpristagaren prickades in tidigt

Kvarnby folkhögskolas arbetslag för Allmän kurs läser Olga Tokarczuk under hösten. - Vad kul att vi prickade helt rätt! kommenterar studierektorn som kom med förslaget att läsa Tokarczuks bok Löparna redan i augusti.

Vanligen brukar Svenska akademins presskonferenser inte väcka särskilt stor uppmärksamhet i Kvarnby folkhögskolas matsal. Men den 10 oktober inträffade det oväntade: under lunchrasten, just när skolans lärare på Allmän kurs förberedde sig på terminens första läscirkelmöte, så kom nyheten att  Olga Tokarczuk hade fått nobelpriset i litteratur.
- Och gissa vilken bok som vi skulle diskutera? Löparna! berättar Beata Zielinska, Allmänna linjens ansvariga studierektor. 

Kvarnby folkhögskolas olika arbetslag brukar läsa någon eller några böcker varje läsår. Ibland angelägen facklitteratur, ibland skönlitteratur.
- Det är ett sätt att vila våra hjärnor från vardagliga problem och moraliska dilemman som arbetet ofta ställer oss inför. Att läsa skönlitteratur ger oss avkoppling och stimulans, berättar Beata Zielinska, studierektor för skolans Allmänna linje.

Processen börjar alltid med att välja en bok. Flera förslag lämnas in och efter en kort presentation av böckerna så röstas den bok fram som alla ska läsa. Det gjordes i början av höstterminen, och Beatas förslag vann.
- Man kunde tro att vi hade det på känn. Snille och smak på Kvarnby folkhögskola, skrattar Beata. 

Alla nyheter