Malmö folkhögskola

Skolan, som är en externatfolkhögskola, finner du i en fin gammal bondgård i utkanten av Malmö vid Fosie industriby. Hos oss kan du studera i en lugn och lantlig miljö – få motivation och inspiration – bara 15 min från Malmö centrum! De allmänna kurserna utgör basen för vår verksamhet och vårt ledord är entreprenörskap i betydelsen att vara företagsam, initiativrik, självständig och kreativ. Vi är även ett resurscentrum för dig med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar för att du ska utveckla dig själv i mötet med andra människor, för det är i mötet med andra vi lär känna oss själva.

Välkommen till Malmö Folkhögskola – en mötesplats för människor och idéer.

Malmö folkhögskola är centrum för dyslexi och dyskalkyli.

Oberoende av vilken profil på allmän kurs du väljer att gå kan lärarna stötta dig som tycker det tar emot att läsa, skriva eller räkna.

Vår målsättning är att alla lärare skall ha en grundutbildning i dyslexi och/eller dyskalkyli beroende på vilket/vilka ämnen de undervisar i.

Vi arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om funktionsnedsättningen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Vår verksamhet ger ungdomar och vuxna möjlighet att träna och kompensera färdigheterna i att läsa, skriva och att räkna.

Malmö folkhögskola som resurscentrum

  • Anordnar kvällskurser för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Informerar på arbetsplatser
  • Ger råd vid arbetsplatsanpassning
  • Fortbildar och informerar personal
  • Har möjlighet att utföra tester inför anpassat högskoleprov
  • Anordnar föreläsningar
  • Ingår i dyslexinätverk

Hitta hit

Postadress:
Malmö folkhögskola
Trindyxegatan
213 76 Malmö

Telefon: 040-671 51 00

E-post:
exp@malmofolkhogskola.se

Webbadress:
www.malmofolkhogskola.se

Huvudman:
Föreningen Malmö folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola