Malmö folkhögskola

Vi arbetar efter devisen att det vi gör ska vara kreativt, omtänksamt, roligt och nyfiket. Vi skapar kurser, koncept och projekt av tecken vi ser i tiden. Här sker många stimulerande möten mellan människor med olika bakgrund. Kom hit om du är nyfiken, om du vill ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Välkommen till Malmö Folkhögskola – en mötesplats för människor och idéer.

Malmö folkhögskola är centrum för dyslexi och dyskalkyli.

Oberoende av vilken profil på allmän kurs du väljer att gå kan lärarna stötta dig som tycker det tar emot att läsa, skriva eller räkna. Vår målsättning är att alla lärare ska ha en grundutbildning i dyslexi och/eller dyskalkyli beroende på vilket eller vilka ämnen de undervisar i.

Vi arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om funktionsnedsättningen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Vår verksamhet ger ungdomar och vuxna möjlighet att träna och kompensera färdigheterna i att läsa, skriva och att räkna.

Malmö folkhögskola som resurscentrum

  • anordnar kvällskurser för personer med matte-, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • informerar på arbetsplatser
  • ger råd vid arbetsplatsanpassning
  • fortbildar och informerar personal
  • har möjlighet att utföra tester inför anpassat högskoleprov
  • anordnar föreläsningar
  • ingår i dyslexinätverk.

Hitta hit

Postadress:
Malmö folkhögskola
Trindyxegatan
213 76 Malmö

Telefon: 040-671 51 00

E-post:
exp@malmofolkhogskola.se

Webbadress:
www.malmofolkhogskola.se

Huvudman:
Föreningen Malmö folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: