Önnestads folkhögskola

Välkommen till Önnestads folkhögskola. Är du sugen på att gå din egen väg? Folkhögskolan ger dig möjlighet att testa en annorlunda skolform. Här kan du prova nya ämnesinriktningar och utveckla både din personlighet och kompetens. Allmänna kurser eller yrkesinriktade kurser - satsa på dig själv och välj Önnestads folkhögskola! Skolan är utrustad för hörselskadade.

Önnestads folkhögskola

Vägen till en ljusare framtid!

I kursutbudet finns allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå där du har möjlighet att skaffa dig behörigheter för vidare studier bl. a. på högskola och universitet. På skolan finns även yrkesförberedande utbildningar som teckenspråkslinje och konstskola. Det finns även ett par fullständiga yrkesutbildningar med goda möjligheter till arbete, en socialpedagogutbildning, vård och omsorgsutbildning samt en Elev- och lärarassistentutbildning

Alla som arbetar på skolan har erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande. Vidare har skolan många internationella kontakter via studieresor och gäststudenter. 

Du kan som deltagare bo på ett stort studentboende eller i något av småhusen, och på fritiden kan du delta i olika fritidsaktiviteter som anordnas i Kristianstad. För idrott och motion har skolan också styrketränings- lokal, bastu, biljardrum m.m. Skolans deltagare har också tillgång till Önnestads idrottshall i kväll i veckan.

Både undervisningen och skollivet i övrigt skall dessutom stimulera deltagarna till samhälls- engagemang och de skall beredas möjlighet att bearbeta sina egna värderingar. Deltagarnas kulturella verksamhet skall uppmuntras och skolan skall sträva efter att bli ett kulturellt centrum. Skolan skall skapa en kreativ och stimulerande miljö, där internatet har en central och naturlig plats.

Du är varmt välkommen på ett studiebesök!

www.onnestadsfolkhogskola.se

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är utrustad för hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Önnestads folkhögskola
Byagatan 30
291 73 Önnestad

Telefon: 044-785 01 00

E-post:
info@onnestadsfolkhogskola.se

Webbadress:
www.onnestadsfolkhogskola.se

Huvudman:
Önnestads folkhögskolas garantiförening.
http://www.onnestadsfolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:

Övrig information:
Internat med 44 bäddar

Andra utbildningar på skolan: