Allmän kurs – GAS/AST

Behörighetsgivande kurs Österlens folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

GAS-utbildningen på Österlens folkhögskola vänder sig till dig som har Aspergers syndrom/högfungerande autism. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökningsprocessen brukar börja med ett studiebesök. Därefter finns möjlighet att gå två veckors prova på kurser under hela läsåret samt under sommaren. Under pandemin kommer endagars prova på att erbjudas. Efter prova på perioden kan man söka till kurse

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 18 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: För de deltagare som inte bor på skolan tar vi ut en serviceavgift. Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift.

Kontakt: AST

Telefon: 0417-280 00

E-post:
kansli@osterlen.fhsk.se

 

Dessa ämnen kan du läsa:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Naturkunskap

Vilken kurs du ska gå i varje ämne beror på vad du vill med dina studier. Generellt kan man säga att B-spåret inom t ex matematiken (Ma1b, Ma 2b…) leder till allmän behörighet på högskolornas ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Du behöver C-spåret för att läsa program med naturvetenskaplig inriktning. För allmän behörighet till högskola och universitet gäller att du ska läsa SV/SAS 1, 2 och 3. Dessa kurser ersätter de gamla A och B-kurserna i SV/SAS.

Studieupplägg
Studierna omfattar 1-4 år på gymnasial nivå, vilket kan ge allmän behörighet till fortsatta studier på universitet/högskola.

Utbildningen förespråkar flexibelt lärande vilket innebär att individuella studieplaner tillämpas och anpassas efter behov.

Vi erbjuder miljöer som skapar förutsättningar för aktivt lärande, anpassad för målgruppens praktiska förutsättningar:

 • Små undervisningsgrupper
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider
 • Tydligt strukturerade studier
 • God tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen
 • God pedagogisk kompetens och goda ämneskunskaper
 • Möjligheter till flexibilitet i utbildningen
 • Kontinuerliga mentorssamtal med syfte att utveckla eleven personligt, socialt och kunskapsmässigt
 • Övning i förmåga till eget ansvarstagande och självständighet

Fritidsämnen

Aktiv fritid
Ämnet aktiv fritid syftar till att deltagaren får träna upp en medvetenhet kring olika fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies. Att utveckla och tillämpa denna medvetenhet är en del i socialiseringsprocessen gällande att medverka i samhället.

Boendekunskap
Ämnet boendekunskap syftar till att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap gällande det egna boendet. Att utveckla dessa färdigheter med användbar kunskap kring hemmet är en del i självständighetsprocessen och det livslånga lärandet.

Livskunskap
Ämnet livskunskap syftar till att ge deltagaren en god självkännedom med många insikter och färdigheter inom sociala sammanhang men även ge en djupare förståelse i funktionsnedsättningen Aspergers syndrom. Att tydliggöra dessa insikter och färdigheter är en del i processen att växa som människa och bli oberoende.

Internat och fritidsverksamhet
På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är uppdelad i två olika områden.

Ansökan
Ansökningsprocessen brukar börja med ett studiebesök. Därefter finns möjlighet att gå två veckors prova på kurser under hela läsåret samt under sommaren. Under pandemin kommer endagars prova på att erbjudas. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta Teresa Almerud för mer information.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/allman-kurs-gas/

Österlens folkhögskola

För många betyder ett år på folkhögskolan mer än bara ett års studier. Här får du tillfälle att studera de ämnen som intresserar dig mest och lära känna nya människor med vitt skilda erfarenheter. Varje år tar vi emot ca 200 studerande som studerar allt från internationella områden till konst, musik, skrivande, Svenska som andra språk och kärnämnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden och tillgänglig för rörelsehindrade.

Läs mer om skolan

Postadress:
Österlens folkhögskola
Box 13
273 21 Tomelilla

Besöksadress: Malmövägen 41

Telefon: 0417-280 00
E-post: kansli@osterlen.fhsk.se
Webbadress: http://www.osterlen.fhsk.se/