Skola:
Skurups folkhögskola
Plats:
Skurup - Skåne län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundskola

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: För material m.m. utgår en kostnad. För mer information om denna besök skolans hemsida.

Kontakt: Kristina Runyeon-Odeberg

Telefon: 0411-558900

E-post:
kristina.runyeon-odeberg@skurupsfolkhogskola.se

För dig som vill skaffa gymnasiekompetens tillsammans med personligt engagerade lärare i en kreativ studiemiljö.

Allmän kurs
På Allmän kurs utvecklas du tillsammans med andra under friare och mer kreativa former. Våra engagerade lärare utgår från dina förutsättningar och använder din nyfikenhet och dina erfarenheter - det är du som är i fokus. Genom personliga samtal med både din mentor och dina lärare får du stöd och hjälp med att planera dina studier så att du skall kunna nå dina mål.

Ämnen på Allmän kurs
På Allmän kurs läser du tre–fyra ämnen per termin när det gäller de grundläggande ämnena: svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion, matematik och naturkunskap. Du studerar normalt ett ämne om dagen. Du kan välja att ha ett tillvalsämne som vi kallar profil en dag i veckan. Se våra aktuella profiler på vår hemsida.  
Delar av undervisningen sker i temaform där vi arbetar ämnesövergripande.

Intyg och omdöme
Efter fullföljd kurs får du intyg och studieomdöme. Intyget innehåller uppgifter om kurstid, ämnen och om du uppnått behörighet för yrkeshögskolestudier eller för högskolestudier.

Studieomdömet grundar sig på din förmåga att bedriva studier, analysera, ta ansvar, samarbeta samt din aktivitet under lektioner och vid studiebesök. Lärarlaget gör bedömningen gemensamt efter skalan “mindre god studieförmåga“ (1), ”god studieförmåga“ (2), ”mycket god studieförmåga“ (3) och “utmärkt studieförmåga“ (4).

Studiemedel
Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

Behörighet
Studier på Allmän kurs kan ge behörighet till högskolestudier. För att få behörighet till högskole- eller universitetsstudier krävs:

• Tre år på folkhögskola, eller

• Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier, eller

• Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

• Två år på folkhögskola som bygger på minst två års heltidsarbete

Desutom ska du ha motsvarande lägst godkänd nivå i 10 kurser. Dessa är:

  • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 

  • Ha uppnått behörighet att söka vidare till yrkeshögskola eller högskola/universitet
  • Ha vuxit som individ genom den övning och gemenskap som läsåret på folkhögskolan gett.
  • Ha fått bättre studievanor, ökad studieglädje och högre studiemotivation.

Varmt välkommen att söka till oss!

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.skurupsfolkhogskola.se/Utbildningar/Allmän-kurs

Fler kurser inom: Allmän kurs Gymnasienivå

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln

Skurups folkhögskola

Engagemang, kreativitet och gemenskap genomsyrar skolans utbildningar. Skolan vill med dessa värdeord stärka delaktighet och demokrati, genom att med ett livsvitt lärande inkludera deltagare i samhället samt med bredd och djup ge yrkeskunskap inom journalistik, film, skönlitterärt skrivande och musik. Skolan drivs av en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer om skolan

Postadress:
Skurups folkhögskola
Kyrkogatan 68
274 33 Skurup

Telefon: 0411-558900
E-post: expedition@skurupsfolkhogskola.se
Webbadress: https://www.skurupsfolkhogskola.se/