S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. Vi värnar om det lilla formatet och med små grupper och hög lärartäthet kan vi lägga stor vikt vid individuella behov. Vi är en dagfolkhögskola där alla ansvarar för att skolan fungerar. Vi finns mitt i det pulserande och mångkulturella Rosengårds Centrum.

S:ta Maria folkhögskola

Skolans särskilda kurser och föredragskvällar inriktar sig huvudsakligen på medlemsutbildning inom katolska kyrkans olika verksamheter. De äger rum både i Malmö och på andra platser i landet. En stor del av verksamheten genomförs i samarbete med Sveriges Unga Katoliker. Ansvarig är Björn Håkonsson, tel 046-18 89 00, e-mail: bjorn.hakonsson@sanktamaria.fhsk.se

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress:
Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
Fax: 040-22 32 10

E-post:
expedition@sanktamaria.fhsk.se

Webbadress:
www.sanktamaria.fhsk.se

Huvudman:
Stiftelsen Sveriges Katolska Folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: