S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. 

S:ta Maria folkhögskola

Vi värnar om det lilla formatet och med små grupper och hög lärartäthet kan vi lägga stor vikt vid individuella behov. Vi är en dagfolkhögskola där alla ansvarar för att skolan fungerar. Vi finns mitt i det pulserande och mångkulturella Rosengårds Centrum.

Allt arbete på folkhögskolan utgår från att i första hand arbeta tillsammans med människor, som befinner sig i utsatta situationer och pedagogiken genomsyras av att de som söker sig till skolan känner att det som görs på skolan bidrar till att de hittar sin väg i livet. En självklar utgångspunkt är att det alltid är den enskilde individen som äger sin framtid och därmed också har ett ansvar för sitt liv och de beslut man fattar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress:
Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
Fax: 040-22 32 10

E-post:
expedition@sanktamaria.fhsk.se

Webbadress:
www.sanktamaria.fhsk.se

Huvudman:
Stiftelsen Sveriges Katolska Folkhögskola.

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: