Allmän kurs - Förberedande Undersköterska / Vårdbiträde - Malmö

Behörighetsgivande kurs S:ta Maria folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Kursen är en ettårig utbildning om 40 veckor och bedrivs på heltid.

 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: godkänd SFI eller motsvarande svenskkunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2023 - 20 dec 2023

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 800 kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Kontakt: Lars Tengberg

Telefon: 040223113

E-post:
lars.tengberg@sanktamaria.fhsk.se

I kursplanen ingår ämnen som socialpedagogik, psykologi, etik och bemötande, friskvård och hygien, vård och omsorg, medicin samt svenska engelska, data och samhällskunskap. Utöver teoretiska ämnesstudier ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 30% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgtjänstgöring.

Kursen är studiemedelsberättigande.

Mål med utbildningen är att

 • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
 • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
 • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
 • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
 • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
 • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som vårdbiträde och/eller vara studieförberedda för vidare studier till undersköterska.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://sanktamaria.fhsk.se/allman-kurs/forberedande-underskoterska-vardbitrade/

S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress: Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se
Webbadress: http://www.sanktamaria.fhsk.se/

Jag tycker om att hjälpa andra människor, till exempel de äldre

Hamid Niazi går Allmän kurs med inriktning mot undersköterska. När han är klar vill han jobba några år på äldreboende och sedan plugga vidare till sjuksköterska.

Läs hela artikeln