Äntligen en ettårig lärarassistentutbildning i Malmö på Glokala folkhögskolan

Glokala folkhögskolan startar i augusti 2020 en helt ny yrkesutbildning till lärarassistent, med inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet. - Vill du jobba med barn och unga i skolan, men inte plugga en längre lärarutbildning? Då är det här utbildningen för dig, säger Jenny Andersson rektor på Glokala folkhögskolan.

Kursen är en yrkesutbildning på folkhögskola och deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen. Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik. Utöver att studera kurslitteraturen använder vi även medier som film och radio/podd. Utbildningen är uppbyggd i sju moduler och två längre sammanhållna praktikperioder, en på hösten och en på våren. 

- Vi kommer att studera hur svensk skola styrs, inkluderande pedagogik, ledarskap, psykologi, kommunikation, socialt samspel och konflikthantering. Och självklart mycket kring lärarassistentens roll och uppdrag i skolan, berättar Lone Havemose, en av kursens lärare.

- Att vara medveten om att HUR vi kommunicerar påverkar vilken kontakt vi får med unga människor. Därför har vi valt att ha med Nonviolent communication som en del av kursen. Vi vill också att kursen ska ge konkreta verktyg för att jobba med barn och unga med olika bakgrunder och behov. Som vuxna i skolan är vi viktiga förebilder, då måste vi förstå och förvalta den makt vi har, säger Anna Angantyr, lärare på utbildningen.

 

Kontaktperson för frågor:

Anna Angantyr, anna@glokala.org, 0765424714

För att läsa mer om kursen och ansöka till den, besök https://www.glokala.se/lararassistent-normmedvetenhet-och-nonviolent-communication/