Skogsträdgård och småskalig agroforestry

Profilkurs Holma folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  75%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Friska ekosystem och mer av vår mat från träd! I denna kurs arbetar vi med skogsträdgårdsodling och andra former av småskalig agroforestry för att skapa regenerativa matproducerande ekosystem.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen kräver inga förkunskaper men vid antagning prioriterar vi personer som, har relevanta förkunskaper, är engagerad i att sprida/samverka kring omställning, har ett sammanhang där kunskapen kan omsättas och har en koppling till skolan.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 14 aug 2023 - 20 jun 2024

Kostnader: Kostnader: Deltagare behöver själv bekosta kurslitteratur, arbetskläder och sekatör. Reskostnader i samband med studieresor, upp till 1000 kr kan tillkomma.

Kontakt: Johanna Johansson

E-post:
johanna.johansson@holmafolkhogskola.se

I denna kurs arbetar vi med skogsträdgårdsodling och andra former av småskalig agroforestry för att skapa regenerativa matproducerande ekosystem. Huvudfokus ligger på matproducerande träd och buskar och hur dessa kan integreras i olika sammanhang. Det kan vara tillsammans med ettåriga och fleråriga grönsaker, med betande djur, i skog och skogsbryn och även i stads-/parkmiljö.

Agroforestry är ett samlingsnamn för olika odlingssystem där träd på något sätt ingår. Skogsträdgården är ett exempel, men det kan också vara tex. alléodlingar eller betesmark med träd. Träd i matproducerande system fyller många funktioner. Dels bidrar det till att skapa ett rikt och friskt ekosystem och samtidigt ger det en större och mer varierad skörd. Ofta är det också landskap som människor trivs och mår bra i.  

Målet med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. I skogsträdgården odlas främst fleråriga växter, som frukt, nötter, bär och fleråriga grönsaker.

Kursinnehåll

 • Odlingssystem (skogsträdgård, småskaliga alléodlingar, ängsfrukt/nöt-odling, integrera djur i odlingen) 

 • Design 

 • Växtkännedom, nyttoväxter

 • Nötodling (främst hassel, kastanj, valnötter)

 • Fruktodling 

 • Bärodling (vanliga och ovanliga odlingsvärda bär)

 • Fleråriga grönsaker 

 • Odla svamp 

 • Beskärning

 • Stubbskottsbruk för ved och virke 

 • Introduktion till permakulturdesign

 • Växtförökning: ympning, förökning av buskar och perenna grönsaker

 • Anläggning, plantering, stängsling 

 • Bygga jord / kompost 

 • Sjukdomar och skadegörare, växtskydd

 • Gynna nyttodjur, biologisk mångfald i odlingarna

 • Matproducerande träd i staden

 • Crowd-breeding / gemensamt drivet förädlingsarbete

 • Odla utan egen mark - exempel på alternativa brukandeformer

Kursen sträcker sig över ett år med start i augusti. På hösten ligger fokus på att lära känna växter och hur de kan samverka i olika odlingssystem, att skörda och förädla samt utveckla befintliga odlingar. Under vintern arbetar vi med fördjupad teori, design/utveckling av nya odlingar, beskärning, ympning. Under våren fokuserar vi på växtförökning, anläggning, skötsel och fleråriga grönsaker. Under kursen finns möjlighet att fokusera på de områden man är mest intresserad av, samt att arbeta med att designa och utveckla egna odlingar.


På Holma arbetar vi med skogsträdgård, nötodlingar och alléodlingar med frukt och bär. Under kursen besöker vi andra platser för att se fler former av småskalig agroforestry, som odlingar med djur (tex. höns, ankor, får), gemenskapsodlingar, matproduktion i staden, ängsfruktodlingar och småskalig produktion för försäljning.    

På onsdagar under vår och höst har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer till ett ämne som man vill lära sig mer om. På tillvalet blandas deltagare från alla kurser på Holma. Tillvalen varierar mellan terminerna, men som exempel kan det vara fröodling, snickeri, matlagning, skogsträdgård, m.m.

Hela Holma folkhögskola består av kurser med inriktning på omställning och permakultur. Som deltagare på skolan blir du en naturlig del av detta nätverk.

Kursen riktar sig till de som vill utveckla fleråriga odlingar med fokus på träd och buskar för självhushåll, samhushållning eller för småskalig produktion. Det kan vara en egen plats, men vi tittar också på olika former av alternativa sätt att bruka där man inte äger marken själv. För att få gå på kursen måste man vara minst 18 år gammal eller fylla 18 under hösten. 

Kurslitteratur:

Skogsträdgården - odla ätbart överallt. Weiss, Sjöberg. 

Handbok för nötodlare. P. Weiss 

The woodland way. Ben Law. 

 

Omfattning: Deltid. Kursen pågår på tisdagar, onsdagar och torsdagar (75%) 9-15. Kursen kan kompletteras med eget designprojekt och då uppgå till 100%. 

Kurstider: Kursen pågår 14 augusti - 22 december 2023 och 8 januari - 20 juni 2024. Höstlov v. 44, sportlov v. 8, påsklov v. 13. Under året arrangerar skolan Skördefest (16 september) och öppet hus (en lördag i maj, datum kommer). Dessa båda dagar är förlagda till lördagar och är en obligatorisk del av kursen.  

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Glöm inte att skriva ett personligt brev där du förklarar varför du vill gå kursen.

Villkor för fullgjord kurs: För att bli godkänd på kursen krävs en närvaro på minst 75% av kurstiden. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer du att ha fått god förståelse för och praktiskt erfarenhet av kursens olika kunskapsområden (se kursinnehåll). Du kommer också att ha fått möjlighet att utveckla dina tankar om hur du vill använda denna kunskap i framtiden, samt skapat ett nätverk på området som du har nytta av i framtiden.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.holmafolkhogskola.se

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om till exempel kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi och boende. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57
E-post: info@holmafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.holmafolkhogskola.se/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln