Grupprum i skogsträdgården.

Holma visar vägen till en hållbar värld

Holma Folkhögskola har sedan starten 2016 hunnit få uppmärksamhet genom fokus på odling och hållbarhetsfrågor. När skolans Allmänna kurs till hösten flyttar från Lund samlas skolans alla kurser på Holma gård utanför Höör i centrala Skåne. Förhoppningen är att sakta men säkert utveckla lärmiljöer som förflyttar normen för vad en skola kan vara.

Många som besöker Holma folkhögskola kan nog hålla med om att skolan inte är som andra. Vid ankomst till Holma gård, en kort promenad från centrala Höör, är det utemiljöerna som fångar uppmärksamheten. En övergiven före detta fotbollsplan har intagits av prydliga odlingsbäddar och kranar för bevattning. En lika övergiven tennisplan inhyser en plantskola och bakom den gömmer sig en imponerande skogsträdgård med blommande träd, örter och uteklassrum. På flera ställen finns det utekök och ytterligare ett är på väg att byggas med en vacker timmerkonstruktion. I ett stort växthus skymtar mängder av grönskande plantor.

- De flesta som kommer första gången undrar lite vart de har hamnat. Efter en stund tycker de att de har hamnat rätt. Många förstår att samhället i grunden behöver förändras för att bli mer hållbart och då framstår det vi gör som trovärdigt. Det märks inte minst genom att vi alltid har bra söktryck till våra kurser. Genom att bygga gemenskap med varandra och med jorden är mycket vunnet, säger biträdande rektor Jonas Wilson.

Efter att hittills haft alla profilkurser på Holma gård och Allmän kurs i Lund kommer skolan nu att samlas i Höör från och med augusti. Förhoppningen är då att personer som vill genomföra högskoleförberedande studier ska tilltalas av de unika lärmiljöer som finns på Holma. Dessutom är Allmän kurs den kurs som kanske allra mest utmanar normen för vad en vanlig skolgång kan vara.

- Den kanske största insatsen vi kan göra är att påverka andra skolor att göra mer som vi. Kanske kommer fler skolor i framtiden ha skogsträdgård och odlingar. Och elever kommer lära sig vanliga ämnen såsom språk, historia, naturkunskap och samhällskunskap medan de får vara med och ta hand om sina lärmiljöer. I och med att Allmän kurs flyttar till Holma får vi möjlighet att utveckla sådana idéer, avslutar Jonas Wilson.

Just nu går det bra att söka kurserna

  • Hantverk för självhushållare
  • Ställ om: Permakultur, entreprenörskap, krisberedskap och självhushållning
  • Allmän kurs

Läs mer och ansök till kurserna på www.holmafolkhogskola.se.