Tora Vega folkhögskola

För ett lärande som möter dig på vägen.

Vi är Sveriges äldsta folkhögskola. Folkhögskolan Hvilan startades redan 1868 men sedan 2023 heter vi Tora Vega folkhögskola.

Tora Vega Folkhögskola

Tora Vega Folkhögskola, eller Folkhögskolan Hvilan som vi tidigare hette, har funnits som folkhögskola sedan 17 april 1868 och är därmed Sveriges äldsta folkhögskola. Vi är en mångfasetterad folkhögskola med huvudsätet i Åkarp som ligger mellan Malmö och Lund, men vi har sedan 2015 även filial i Lund och vi bedriver även ett antal utbildningar på distans.

Våra idag ca 700 studerande per år i Åkarp och Lund upplever på plats eller online/hybrid en mötesplats och folkhögskolemiljö där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden. Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen och Tora Vega Folkhögskola utgår från allas lika värde.

Tora Vega Folkhögskolan är en religiöst och politiskt obunden och icke vinstdrivande ideell förening där mångfalden är viktig.

Folkhögskolans verksamhet regleras nationellt genom ”Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen” och är en egen utbildningsform inom det svenska utbildningssystemet, medan Hvilan-SFI verksamheten regleras av “Skollagen 2010:800”. Därutöver bedrivs ett antal uppdrag och/eller projekt inom bildning och utbildning.

Tora Vega Akademi AB är vårt uppdragsbolag, som kompletterar vår övriga verksamhet.

Tillsammans med Sveriges andra folkhögskolor är vi en egen utbildningsform inom det svenska utbildningssystemet med syfte att utjämna utbildningsklyftorna i samhället, bilda/utbilda morgondagens yrkesverksamma samt vara en kulturskapande folkhögskola.

Tora Vega är en folkhögskola i ständig utveckling, förändring och förnyelse.

Hitta hit Åkarp
Du tar dig enkelt till skolan. Utanför skolgården stannar länstrafikens buss 130, hållplats Hvilan Lindvägen. På gångavstånd finns lokaltågen som på 7-8 minuter tar dig till skolan från Lund eller Malmö.

Hitta hit Lund
Du tar dig enkelt till skolan mitt i centrala Lund vid Stortorget.

Hitta hit

Postadress:
Tora Vega folkhögskola
Lundavägen 68
232 52 Åkarp

Besöksadress:
Lundavägen 68

Telefon: 040-46 44 00

E-post:
info@toravega.se

Webbadress:
toravega.se

Huvudman:
Tora Vega Folkhögskola
https://toravega.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
25 april kl. 15.00 - 19.00

Andra utbildningar på skolan: