NPF i teori och praktik – distans

Profilkurs, Distanskurs Åsa folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 termin
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Jobbar du inom skola eller omsorg och vill få fördjupade kunskaper inom NPF så är detta kursen för dig. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Urval till kursen sker baserat på fullständig ansökan, personligt brev och intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 14 aug 2023 - 15 dec 2023

Träffar:
32 obligatoriska nätträffar

Plats för kursen: digitalt

Kostnader: Kurslitteratur bekostar du och köper in själv (det går bra att låna på bibliotek eller köpa begagnat).

Kontakt: Ann-Sofie Blom

Telefon: 0157-695 00

E-post:
ann-sofie.blom@asafolkhogskola.se

NPF i teori och praktik
– för dig som jobbar inom skola och omsorg 

Jobbar du inom skola eller omsorg och vill få fördjupade kunskaper inom NPF så är detta kursen för dig!
Utbildningen ger kunskap om olika NPF-diagnoser som till exempel autism och ADHD, deras symptom, diagnoskriterier och bakomliggande orsaker (isbergsmodellen), liksom svårigheter och även styrkor.
Vi kommer också att gå igenom pedagogiska arbetssätt och bemötande. LAB, tydliggörande pedagogik och anhörigperspektivet. Kurslitteratur 2–3 böcker.

20 klocktimmar/vecka med två obligatoriska digitala träffar, måndagar och torsdagar, à tre timmar/gång, inläsning av kurslitteratur, teoretiska uppgifter och praktiska uppgifter i den egna verksamheten.

 • Diagnoser och diagnoskriterier
 • Kognition
 • Pedagogiska modeller och strategier
 • Slutarbete

Kursens mål
Efter genomförd kurs ska du:

 • Ha kunskap om olika diagnoser och hur de kan yttra sig i vardagen. 
 • Kunna använda dig av pedagogiska modeller. 
 • Se vilka orsakerna kan vara bakom ett beteende. 

Snabbfakta
Kurstyp: Distans
Kurslängd: 1 termin
Studietakt: halvfart (50%) 
Kurstid: 14 augusti–15 december 2023
Sista ansökningsdag: 15 maj 2023
CSN: Kursen är studiemedelsberättigad (A2).
Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling och någon form av anställning inom skola eller omsorg.
Kostnad: kurslitteratur bekostar du och köper in själv (det går bra att låna på bibliotek eller köpa begagnat). 
Kursnivå: gymnasial
Kurssamordnare: Ann-Sofie Blom
Lärare på kursen: Ann-Sofie Blom

Ansökan: hittar du HÄR


Kursens syfte
Kursen blir ett viktigt komplement till den som arbetar inom omsorg eller skola och möter människor med behov av andra pedagogiska modeller och en annan förståelse för de hinder som är förknippade med just deras diagnos.

Kursupplägg
Kursen sker på distans med två digitala träffar/vecka, måndagar och torsdagar, mellan klockan 16 och 19. Mellan träffarna blir det teoretiska hemuppgifter och praktiska uppgifter i din egen verksamhet.
Studierna inkluderar både grupparbeten och individuella arbeten. Eventuella gästföreläsare kan komma att medverka vissa veckor för att ge inspiration och ta upp särskilda moment.

Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform.

Du förväntas lägga 20 klocktimmars arbete på kursen per vecka. Detta inkluderar gemensamma träffar, inläsning och eget arbete.

Förkunskapskrav 
NPF i teori och praktik är för dig som arbetar i skola eller omsorg, oavsett om du själv har en diagnos eller inte. Den är ingen självhjälps- eller anhörigutbildning.

Kursen är gymnasial. Du är behörig att antas till kursen om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller/och på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Fullständig ansökan med ditt senaste betyg (till exempel grundskole-, gymnasiebetyg), anställningsintyg, personligt brev där du berättar lite om dig själv och erfarenhet av personer inom NPF. Antagning sker efter intervjuer digitalt.

Eftersom kursen är på distans och bygger på deltagande i digitala träffar behöver man tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. Uppgifter görs och lämnas in i skolans plattform som är Google-baserad.

Antagningskriterier
Urval till kursen sker baserat på fullständig ansökan, personligt brev och intervju.

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

Ansökan
Ansökan sker via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sedan följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra om i en digitalt ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på "Mina Sidor" i Schoolsoft. 

Kursledare
Kursledare och ansvarig för de flesta lektioner samt texthandledning är Ann-Sofie Blom.

"Jag har lång erfarenhet av arbete med personer inom NPF på olika områden. Arbetat med både barn och vuxna i LSS-verksamhet och skola, biträdande enhetschef på LSS-boende, utbildare och handledare till personal på skolor och LSS-boende, lärare på lärar- och elevhandledarutbildning på Åsa folkhögskola. Delaktig av uppbyggande av liten skolverksamhet för elever med IF och autism. Läst autismutbildning på Linnéuniversitetet".

Max antal deltagare per kursomgång 
18  

Ev. materialkostnad
För eventuella träffar på Åsa, om gruppen kommer att önska fysiska träffar, betalar deltagare en internatkostnad.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomförd kurs ska du:

 • Ha kunskap om olika diagnoser och hur de kan yttra sig i vardagen. 
 • Kunna använda dig av pedagogiska modeller. 
 • Se vilka orsakerna kan vara bakom ett beteende. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://asa.fhsk.se/Kurser/Distanskurser/NPF-i-teori-och-praktik

Åsa folkhögskola

Det hörs, syns och känns att man går på Åsa folkhögskola. Skolan ligger vackert i Sörmland, nära järnvägsknutarna Katrineholm och Flen. Du bor billigt på vårt internat. Åsa är en mötesplats för folk från världens alla hörn. Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns.

Läs mer om skolan

Postadress:
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskola
641 64 Sköldinge

Telefon: 0157-695 00 (växel)
E-post: info@asafolkhogskola.se
Webbadress: https://www.asa.fhsk.se/