Drömmen om polisyrket

Stensunds folkhögskola ser att det finns ett behov att fylla när det gäller polisförberedande kurser. Den allmänna kursen är populär men många tackar nej på grund av att man behöver läsa kärnämnen. Därför startar skolan till hösten en särskild kurs med mer fördjupat innehåll för deltagare som har gymnasieexamen.

Den polisförberedande utbildningen på Stensunds folkhögskola har många år på nacken. Det är viktigt och en tacksam möjlighet för folkhögskolor att kunna forma sina utbildningar efter de behov som finns i samhället. Polisyrket är ett av många väldigt populära yrken där det ställs höga krav på de sökande. Ett av kraven är arbetslivserfarenhet vilket många av de yngre deltagarna inte ännu hunnit skaffa sig. Utbildningen startade som en allmän kurs där halva tiden ägnades åt kärnämnen och halva tiden till innehåll med polisiär anknytning.  

Möter upp efterfrågan

Vid antagningsarbetet förra läsåret upptäckte Stensunds folkhögskola att många sökanden till den polisförberedande kursen redan hade gymnasieexamen och tackade nej till kursen när de fick klart för sig att de skulle vara tvungna att läsa kärnämnen en gång till. Därför möter Stensunds folkhögskola efterfrågan och startar till hösten 2023 en särskild kurs med likartat innehåll. Den nya utbildningen har samma profilinnehåll som allmän kurs och deltagarna från de båda kurserna studerar tillsammans halva tiden under en vanlig vecka. Under de tider då allmän kurs läser gymnasiegemensamma ämnen så har särskild kurs ett djupare fokus på de fysiska och psykiska krav som kommer att testas när man söker den riktiga polisutbildningen.

Läraren och före detta polisinspektören Tomas Nehrer är kursansvarig för de polisförberedande kurserna och sätter ribban högt för deltagarna:

– De psykologiska krav som ställs på blivande poliser är höga och jag har sett att många gallras bort under uttagningen, berättar Tomas. Han vill i större utsträckning rikta in utbildningen på att utveckla deltagarnas personliga egenskaper så att de bättre matchar polisens psykologiska kravprofil.

– Det kan handla om att exempelvis utveckla sin empatiska och kommunikativa förmåga eller förmågan att se saker ur olika perspektiv eller ta ansvar och förstå hur en enskild polismans beslut kan påverka omgivningen, fortsätter han. Tomas menar att de fysiska kraven förvisso också är en faktor som många faller på, men menar samtidigt att alla kan träna på egen hand med tillräckligt goda resultat. Att förstå sig på sig själv och finna trygghet i sitt varande menar han kan vara svårare utan handledning. Den miljö och den pedagogik som Stensunds folkhögskola står för tror Tomas kommer att ge goda förutsättningar för deltagarna att växa som människor på flera plan.

– Vi har hämtat inspiration till kursinnehållet från polisens kravprofiler och mina egna personliga erfarenheter om hur en duglig polisman bör vara och vilka värderingar som är förenliga med verksamheten, avslutar Tomas.

Skolans ledning ger kursledarna stor frihet att utforma sina kurser och rektor Petra Fasth säger: 

 Våra pedagoger är tillsammans med våra deltagare vår främsta resurs och på vår polisförberedande kurs har vi ytterligare en unik resurs i läraren Tomas som har en yrkeslärarexamen och är före detta kriminalinspektör med över 20 års erfarenhet som polis.

Stensunds folkhögskola hoppas och tror att fler kommer att söka och tacka ja till de polisförberedande kurserna nu när det finns kurser som passar alla. Dessutom kommer deltagarna efter kursen att vara färdigutbildade väktare och kan gå ut i arbete direkt.