Svenska för ukrainare - ny kurs på Ågesta

Ågesta folkhögskola erbjuder dig som kommer från Ukraina en kurs där du kan lära dig yrkessvenska och att förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kursen hjälper dig att komma närmare ett arbete och finna sociala mötesplatser. Kursen startar 1 november.

Vad ingår i kursen?

I kursen kommer du lära dig yrkessvenska och engelska. Du får träna på att tala svenska när vi fikar tillsammans och du får prata svenska med kurskamrater, lärare och svensktalande studenter. Du får även hälsoundervisning och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. I kursen besöker vi regelbundet arbetsplatser och har kontakt med arbetsgivare. Kursen anpassas till dina behov och förutsättningar och du kommer att få en egen plan som hjälper dig att ta nästa steg mot arbete och studier:

  • yrkessvenska
  • arbetslivet
  • svenska samhället
  • engelska
  • hälsa

Kursen görs som en del av ESF-projektet Fast-Care.

Läs mer om kursen här och ansök!